דף הבית » חלקי חילוף » גלגל הנעה למכונת כביסה מדגמי AEG זנוסי אלקטרולוקס

גלגל הנעה למכונת כביסה מדגמי AEG זנוסי אלקטרולוקס

285.00

רכישה מאובטחת

גלגל הנעה למכונת כביסה מדגמי AEG זנוסי אלקטרולוקס
גלגל הנעה איכותי מתאים למגוון רב של דגמים כגון:

91314381702, L8TER655C, 91314381502, LTN7C373E, 91314381001, LTN8C373P, 91314372101, LTN8E373C, 91314371302, LTN7E273E, 91314371202, LTN7E372C, 91314370802, LTN7E272P, 91314370602, L7TBN73E, 91314350201, L6TBK621, 91314360601, L6TBG623, 91314350401, L6TBN62K, 91314382801, L8TCD713C, 91314362700, L6TPR721G, 91314362401, L6TNC643G, 91314351800, L6TBE40270, 91313350700, L5TBK31260, 91314361201, L6TDR642G, 91314381302, L7TED758D, 91314362800, L6TNE621G, 91314370300, L8TFI735E2, 91314371402, L7TDR722E, 91314382400, L7TE56STL, 91314372501, L7TFC725E, 91314373100, L7TL720EX, 91314363300, L6TB360TL, 91314363100, L6TBE60278, 91314363000, L6TBE60279, 91314351400, L6TBK40268, 91313350600, L5TBK30268, 91314372400, L7TSP622E, 91314362901, L6TBA60270, 91314362500, L6TFC643G, 91314382100, L7TSE80569, 91314373000, L7TB37STL, 91314372800, L7TEE70378, 91314372701, L7TSE70379, 91314363200, L6TB620EU, 91314351300, L6TBA41260, 91313350500, L5TBA30260, 91314382300, L8TEA80560, 91314382200, L8TSE80379, 91314372900, L7TEA70370, 91314351600, L6TBA41460, 91314351500, L6TBE42269, 91314381701, L8TER655C, 91314381100, LTN8C373E, 91314372100, LTN8E373C, 91312360303, L6TB61370, 91314381601, LTN7C373C, 91314360400, L6TSE621G2, 91311840003, LB1360, 91312375101, L8TED759E, 91312363302, L6TB64260, 91312363800, L6TB64278, 91312370805, LTX7E272P, 91312364900, L6TBA6270, 91311840002, LB1360, 91312360603, L7TB27TL, 91312361302, LTX6G371G, 91312370403, L7TS74379, 91312370203, L7TE74275, 91312364101, L6TB610EU, 91312364800, L6TSE621G, 91312364201, L6TB26TL, 91312350703, L6TBK621, 91312350203, L6TB41270, 91312364500, L6TFI641G, 91312351300, L6TEP620K, 91312351200, L6TBR622K, 91312360302, L6TB61370, 91312361003, LTX6G271C, 91312361603, L6TBG621, 91312360703, LTX6G261C, 91312350303, L6TB41269, 91312361703, L6TBG721, 91312361902, L6TDN641G, 91312360804, LTX6G261E, 91312350403, L6TB62K, 91312384901, LTX8C373P, 91312350103, L6TB40260, 91312385002, LTX8C373E, 91312380303, LTX7C373E, 91312384601, L8TS84379, 91310350600, L53266TL, 91310350500, L53260BG, 91312351000, LTX6K6210B, 91312381502, LTM7C7331D, 91312372202, LTX7E7221EM, 91312362802, LTX6G7210AM, 91311840000, LB1360, 91312372102, L7TBE721, 91312363001, L6TSE621G, 91312362901, L6TBD624G, 91312360701, LTX6G261C, 91312384900, LTX8C373P, 91312362101, L6TEP721G, 91312362301, L6TBG721, 91312360901, LTX6GR261, 91310350102, L51060TL, 91314383200, LTR7C6151B, 91313350202, L53260DG, 91310350202, L51260TL, 91312362401, LTX6G6210AM, 91312361601, L6TBG621, 91312372501, L7TBD734E, 91312381401, L7TER652C, 91312362900, L6TBD624G, 91312362100, L6TEP721G, 91312361900, L6TDN641G, 91312361400, LTX6G371E, 91312350800, L6TBR622K, 91312350500, L6TBK62W, 91314371401, L7TDR722E, 91314371101, LTN7E273C, 91314371001, LTN7E272C, 91314370701, L7TBE73, 91312370004, L7TE74265, 91314372201, L7TB37STL, 91314371201, LTN7E372C, 91314361200, L6TDR642G, 91314381900, L8TEA80560, 91314362200, L6TB620EU, 91314380700, L8TSE80379, 91314360000, L6TDN642G, 91314381501, LTN7C373E, 91314380401, L7TSE80569, 91314380201, LTN7C562P, 91314372301, L7TEN62E, 91314371901, L7TL720EX, 91314371801, LTN7E272G, 91314371501, L7TSE70379, 91314370401, L7TBE624, 91314370501, L7TBE734, 91314371301, LTN7E273E, 91314370601, L7TBN73E, 91314370101, L7TFI724E, 91314362001, L6TBE60279, 91314361901, L6TBA60270, 91312384603, L8TS84379, 91313350000, L5TBA30260, 91314381301, L7TED758D, 91314380501, LTN7C562C, 91314371701, L7TEA70370, 91314381700, L8TER655C, 91314370901, LTN7E272E, 91314370801, LTN7E272P, 91312374303, L8TFI735E, 91312374302, L8TFI735E, 91313350400, L5TBK31260, 91313350100, L5TBK30268, 91314362300, L6TB360TL, 91314360800, L6TBN62G, 91314361800, L6TBG64, 91314361600, L6TBD624G, 91314360300, L6TEP721G2, 91314351000, L6TEP720K, 91314350800, L6TBA41460, 91312351002, LTX6K6210B, 91314370200, L7TEE621, 91314361500, LTN6G271C, 91314361100, LTN6G371G, 91312351301, L6TEP620K, 91313350300, L53266DL, 91313350200, L53260DG, 91314361000, LTN6G271E, 91314360700, L6TBG723, 91314360500, L6TBG721, 91314360100, L6TFI642G, 91312362204, L6TFI722G, 91312363501, L6ECOTL, 91314350900, L6TBK62, 91312351001, LTX6K6210B, 91314380300, L8TER655C, 91314360600, L6TBG623, 91314361400, LTN6G261C, 91314360900, LTN6G261E, 91314350700, L6TBE42269, 91314350600, L6TBK40268, 91314350400, L6TBN62K, 91314350300, L6TBA41260, 91314350200, L6TBK621, 91314350500, L6TDR622K, 91312364003, L6TBA664, 91312374403, LTX8E373C, 91312374402, LTX8E373C, 91312385004, LTX8C373E, 91312386201, L8TEP736C, 91312384903, LTX8C373P, 91312384803, LTX8C373C, 91312386200, L8TEP736C, 91312386000, L7TE845TL, 91312385900, L8TER653C, 91312385800, L7TBC735, 91310350700, L5TB30260, 91310350601, L53266TL, 91310350501, L53260BG, 91310350104, L51060TL, 91312364300, L6TBG72, 91312370303, LTX7E273C, 91312374700, L7TEP622E, 91312384902, LTX8C373P, 91312371403, L7TBE722, 91312385600, L7TS84569, 91312385003, LTX8C373E, 91312384802, LTX8C373C, 91312374501, L8TEN73, 91312372105, L7TBE721, 91312371803, L7TFI723E, 91312371603, 91314381800 L8TEN65C, 91314381201 L7TE56STL, 91314380101 LTN7C562E, 91314372001 L7TBD734E, 91314370001 L7TEP622E2, 91314361700 L6TBN6400, 91312380504 LTX7C562C, 91312385001 LTX8C373E, 91312384801 LTX8C373C, 91312384501 L8TE73C, 91312381901 L7TED758D, 91312381404 L7TER652C, 91312381403 L7TER652C, 91312381002 L7TBC733, 91312380902 LTX7C373C, 91312380901 LTX7C373C, 91312380602 LTX7C562P, 91312380503 LTX7C562C, 91312380302 LTX7C373E, 91312380301 LTX7C373E, 91312380202 L7TS84379, 91312374500 L8TEN73, 91312374301 L8TFI735E, 91312372402 L7TL710EX, 91312372303 L7TER722E, 91312372103 L7TBE721, 91312371902 L7TDN733E, 91312371303 LTX7E372C, 91312371201 LTX7E273E, 91312371004 LTX7E272E, 91312370803 LTX7E272P, 91312370703 LTX7E272C, 91312370302 LTX7E273C, 91312370202 L7TE74275, 91312364200 L6TB26TL, 91312363100 L6TB61378, 91312372304 L7TER722E, 91312371702 L7TEP622E, 91312371602 L7TBE73S, 91312371402 L7TBE722, 91312371304 LTX7E372C, 91312370704 LTX7E272C, 91312362501 L6TBR642G, 91312362302 L6TBG721, 91312361901 L6TDN641G, 91312361702 L6TBG721, 91312361602 L6TBG621, 91312361201 LTX6G371C, 91312361102 LTX6G271E, 91312350202 L6TB41270, 91312350102 L6TB40260, 91312384701 L8TE84565, 91312384401 L8TEP736C, 91312380002 L7TE84565, 91312372504 L7TBD734E, 91312371502 L7TB73E, 91312370804 LTX7E272P, 91312370002 L7TE74265, 91312363101 L6TB61378, 91312362902 L6TBD624G, 91312361801 L6TB73G, 91312361301 LTX6G371G, 91312360301 L6TB61370, 91312384400 L8TEP736C, 91312370301 LTX7E273C, 91312364100 L6TB610EU, 91311840001 LB1360, 91312381001 L7TBC733, 91312372001 L7TEP734E, 91312371003 LTX7E272E, 91312372503 L7TBD734E, 91312372302 L7TER722E, 91312370802 LTX7E272P, 91312381402 L7TER652C, 91312362801 LTX6G7210AM, 91312372502 L7TBD734E, 91312350501 L6TBK62W, 91312380502 LTX7C562C, 91312371302 LTX7E372C, 91312362201 L6TFI722G, 91312361001 LTX6G271C, 91312385500 LTX7C562P, 91312385400 LTX7C562C, 91312385200 LTX7C562E, 91312384702 L8TE84565, 91312375000 L7TBD734E, 91312374800 L7TBE721, 91312374600 L7TER722E, 91312371006 LTX7E272E, 91312361701 L6TBG721, 91312361101 LTX6G271E, 91312360201 L6TB61278, 91312370901 LTX7E272G, 91312360401 L7TB64270, 91312360601 L7TB27TL, 91312374300 L8TFI735E, 91312385000 LTX8C373E, 91312384500 L8TE73C, 91312384800 LTX8C373C, 91312384700 L8TE84565, 91312384600 L8TS84379, 91312374400 LTX8E373C, 91312380701 LTX7C562E, 91312370801 LTX7E272P, 91312380801 LTX7CR562,

91312380601 LTX7C562P, 91312380501 LTX7C562C, 91312371901 L7TDN733E, 91312371601 L7TBE73S, 91312371301 LTX7E372C, 91312380001 L7TE84565, 91312372301 L7TER722E, 91312372201 LTX7E7221EM, 91312371501 L7TB73E, 91312371101 LTX7ER272, 91312371001 LTX7E272E, 91312370701 LTX7E272C, 91312364000 L6TBA664, 91312372401 L7TL710EX, 91312372101 L7TBE721, 91312371801 L7TFI723E, 91312371701 L7TEP622E, 91312371401 L7TBE722, 91312370401 L7TS74379, 91312370201 L7TE74275, 91312370001 L7TE74265, 91312363000 L6TSE621G, 91312362400 LTX6G6210AM, 91312362800 LTX6G7210AM, 91312350600 L6TEP620K, 91312372000 L7TEP734E, 91312372200 LTX7E7221EM, 91312380800 LTX7CR562, 91312380700 LTX7C562E, 91312361500 LTX6GR371, 91312370900 LTX7E272G, 91312361300 LTX6G371G, 91312360900 LTX6GR261, 91312380500 LTX7C562C, 91312362500 L6TBR642G, 91312371700 L7TEP622E, 91312380300 LTX7C373E, 91312370800 LTX7E272P, 91310370401 L74272TL, 91310361505 L61260TLE, 91310374601 L74272TL1, 91310360501 L62461TL, 91310370801 L71260TLP, 91310370901 L71260TL, 91310374402 L75371TL, 91312362402 LTX6G6210AM, 91312362102 L6TEP721G, 91312362001 L6TFI641G, 91312361501 LTX6GR371, 91312360902 LTX6GR261, 91312360802 LTX6G261E, 91312360702 LTX6G261C, 91312360602 L7TB27TL, 91312360501 L6TB61379, 91312360402 L7TB64270, 91312350802 L6TBR622K, 91312350702 L6TBK621, 91312350402 L6TB62K, 91312350302 L6TB41269, 91312350001 L6TB40460, 91310350103 L51060TL, 91312380802 LTX7CR562, 91312363002 L6TSE621G, 91312370902 LTX7E272G, 91312374401 LTX8E373C, 91312361002 LTX6G271C, 91312350502 L6TBK62W, 91312380702 LTX7C562E, 91312371802 L7TFI723E, 91312372104 L7TBE721, 91312371202 LTX7E273E, 91312371102 LTX7ER272, 91312370402 L7TS74379, 91312364001 L6TBA664, 91312362202 L6TFI722G, 91312361401 LTX6G371E, 91312350602 L6TEP620K, 91310350203 L51260TL, 91312360801 LTX6G261E, 91312350801 L6TBR622K, 91312350701 L6TBK621, 91312350401 L6TB62K, 91312350301 L6TB41269, 91312350101 L6TB40260, 91310370101 L74272TL, 91310380701 L88560TLP4, 91310380702 L88560TLP4, 91310360802 L61465TL, 91310362200 L62460TL, 91310362201 L62460TL, 91310373101 L72278TL, 91310372202 L78370TL, 91310372201 L78370TL, 91310372701 L72370TL, 91310372101 L71272TL, 91310373001 L72279TL, 91310360201 L62260TL, 91310360200 L62260TL, 91310361103 L61060TLE, 91310361100 L61060TLE, 91310361102 L61060TLE, 91310372401 L78371TL, 91310372402 L78371TL, 91310370301 L75460TL1, 91310372501 L72270TL, 91310360102 LB1484, 91310381201 L89375TL, 91310381202 L89375TL, 91310360704 L61260TL, 91310370601 L74272TLE, 91310370600 L742, 91314280101 WASL5T400, 91314280001 WAGL4T400, 91313840101 EW6TN4261, 91314842601 EW6TN14262, 91314841501 EW6TN14272, 91313853000 EW6T5061FU, 91314844400 EW6T634W, 91313851301 EW6T5161DO, 91313850401 EW5T7622DD, 91313850301 EN6T5621AF, 91313840201 EW6TN4261P, 91313862200 EW5TN1507FP, 91314844000 EW6T4364CM, 91313861300 EW2T705W, 91313840300 EW6T4RF061, 91313862100 EW5TN507FP, 91314834200 EW7T6336G6, 91313854000 EW6TN5261F, 91314833801 EW8T3653CM, 91314830602 EW7T3733DV, 91313852700 EW6T4326D5, 91314843701 EW6T5327G5, 91313853400 EW6TN25061FP, 91314833502 EW7T1368HC, 91314843800 EW6T4261CX, 91313862000 EW2TN5261FE, 91313861800 EW2TN5261FC, 91313861700 EW2TN5261FP, 91313861600 EW2TN5061FC, 91313861400 EW2TN5061FP, 91313853900 EW6TN25261F, 91313853800 EW6TN5261FP, 91313853700 EW6TN5061F, 91313853500 EW6TN5061FP, 91313853200 EW6TN5261FH, 91314843900 EW6T3364CZ, 91314860300 EW6T027NR, 91313862400 EW6T026RS, 91313861100 EW6T3226B3, 91313852600 EW6T4226F4, 91314834100 EW7T6237F9, 91314843600 EW6T5227F6, 91314843500 EW6T5226C5, 91314830801 EW7T3463IK, 91314833900 EW7TE3272IP, 91314830701 EW7T3375DC, 91314842200 EW6TN4062P, 91314833201 EW7T363S, 91314832500 EW6TN3262, 91314832400 EW6TN3062H, 91314831400 EW6TN3262H, 91312860201 EW2T45262P, 91312860200 EW2T45262P, 91312836801 EW8T6337E5, 91314860100 EWT1263DB, 91314860000 EWT1262WD, 91313860900 EW5TN1507P, 91313850800 EW6T3263ED, 91314842600 EW6TN14262, 91314832800 EW6TN3262C, 91313852000 EW6TN25261, 91313840100 EW6TN4261, 91312850001 EW6T5272P, 91312850000 EW6T5272P, 91312837201 EW6T3376HZ, 91312860001 EW2T25262P, 91312841303 EW6T473U, 91312280601 WAGL4T301, 91312280501 WAGL4TF, 91312835501 EW8T3732PF, 91312835401 EW7T3732BF, 91311852700 EW5T7622ID, 91312860000 EW2T25262P, 91312280500 WAGL4TF, 91312843003 EW6T24262IC, 91311861500 EW5T507P, 91311853600 EW6T4326E2, 91311861100 EW2T5261P, 91312844600 EW6T4261EX, 91312844500 EW6T5226C3, 91312843101 EW6T4272, 91311860800 EW2T5061P, 91312834301 EW6T3262I, 91311861700 EW6T3226A1, 91311852600 EW6T5061U, 91312836100 EW7T3362U, 91312843402 EW6T4262H, 91312843202 EW6T4062H, 91312843502 EW6T4265H, 91312841902 EW6T14262P, 91311852302 EW6T5261H, 91312843701 EW6T4722AF, 91312843601 EW6T4602AF, 91311852101 EW6T5061, 91312835500 EW8T3732PF, 91311852402 EW6T5061H, 91312835400 EW7T3732BF, 91312835301 EW6T3622AF, 91312843302 EW6T4262I, 91312842902 EW6T14262IC, 91312834501 EW6T3262H, 91311452201 EWT1062ID, 91312834601 EW6T3272, 91311851502 EW6T5261P, 91311851602 EW6T5061P, 91311852200 EW6T5601AM, 91312843900 EW6T4722AM, 91312843800 EW6T4602AM, 91312835800 EW6T3622AM, 91312835700 EW6T3602AM, 91311841500 EW6T4061, 91312835000 EW6T3062H, 91312834400 EW6T3262, 91311852400 EW6T5061H, 91311852300 EW6T5261H, 91312843301 EW6T4262I, 91312843100 EW6T4272, 91310234003 EWT1066ESW, 91310220407 EWT1367VIW, 91311850002 EW6T3263EB, 91311451301 EWT1262IFW, 91311450303 EWT1062IFW, 91311840601 EW6T3275AS, 91310238303 EWT11276ELS, 91311850801 EW6T4226B2, 91311237302 EWT1266EGW, 91310452504 EWT1062ISW, 91311840801 EW6T3365EL, 91311239102 TW41K6138, 91312842700 EW6T14262, 91312833901 EW6T3262IC, 91311451401 EWT1062IGW, 91311441201 EWT11064IGW, 91310236502 EWT1376HZ1, 91312831701 EW7T3463IK, 91311233001 EWT1066EFW, 91310237403 EWT1266EVW, 91310236106 EWT1376HGW, 91310236003 EWT1366HGW, 91310232603 EWT1266ELW, 91310453403 EWT1262IKW, 91310440403 EWT1064ILW, 91310233704 EWT1066ERW, 91312842901 EW6T14262IC, 91312842801 EW6T4262IC, 91312834001 EW7T3272C, 91312833801 EW7T23372C, 91312833501 EW8T3562C, 91311440001 EWT1264IFW, 91310452606 EWT1262ISW, 91310442006 TW31K6128, 91310440802 EWT1264ILW, 91310440703 EWT1264ILW, 91311451901 EWT1262ID, 91311451701 EWT1262IFW, 91311451201 EWT1262IFW, 91311450903 EWT0862IFW, 91311450701 EWT1062IFW, 91311450101 EWT1062IFW, 91311243602 EWT11274ELW, 91312833401 EW6T3R062, 91311851601 EW6T5061P, 91311851401 EW6T5621AF, 91311851201 EW6T560U, 91311851001 EW6T3465ED, 91311850502 EW6T3264EK, 91311850401 EW6T5161CO, 91311840900 EW6T4261P, 91310453402 EWT1262IKW, 91312842201 EW6T4R272, 91312842101 EW6T4062P, 91311841201 EW6T4R061, 91311840901 EW6T4261P, 91312841501 EW6T4722AF, 91311851200 EW6T560U, 91311841001 EW6T4061P, 91311243501 EWT1262ES, 91312841201 EW6T460K, 91312833001 EW7T3R362, 91312832901 EW8T3R562, 91311860600 EW2T570U, 91311851500 EW6T5261P, 91312832501 EW7T3272SP, 91312830301 EW8T3376HL, 91312842001 EW6T4262IP, 91312841801 EW6T4262P, 91312831801 EW7T3369HZD, 91312830501 EW6T3376HZ, 91310236105 EWT1376HGW, 91310220306 EWT1567VIW, 91312831901 EW7T373ST, 91310220406 EWT1367VIW, 91312841100 EW6T3366AZ, 91311841101 EW6T14061P, 91312840400 EW6T4261EX, 91312831800 EW7T3369HZD, 91312830400 EW7T3375DD, 91310238702 EWT1276ELS, 91311850800 EW6T4226B2, 91311850501 EW6T3264EK, 91312840501 EW6T3164AA, 91311840701 EW6T3369ID, 91311850400 EW6T5161CO, 91310220105 EWT11367VIW, 91312280300 WAGL4T300, 91312280202 WAGL3TF, 91310231902 EWT1266ESW, 91310236302 EWT1276ELW, 91310234202 EWT51066ESW, 91311237301 EWT1266EGW, 91310235102 EWT1276EEW, 91311251701 EWT1264EK, 91310242902 EWT1274EWS, 91314842701 EW6TN4262C, 91314833701 EW8TN3562C, 91314833402 EW7TN3272, 91314832002 EW7TN3372, 91310236402 EWT1276ELW, 91310234102 EWT1066ESW, 91310234002 EWT1066ESW, 91312831803, EW7T3369HZD, 91312844301, EW6T4622BF, 91312835602, EW7T3722AF, 91313851300, EW6T5161DO, 91312843602, EW6T4602AF, 91314830601, EW7T3733DV, 91313852100, EW6TN5261, 91313851600, EW6TN15061P, 91313851500, EW6T5261H, 91313851400, EW6T5621SD, 91312280403, WASL5T300, 91314842000, EW6TN4062H, 91314841000, EW6T4364DM, 91314830201, EW7T6237F8, 91311853701, EW6T7682EB, 91313851700, EW6TN25061P, 91313852400, EW6TN5261P, 91313851800, EW6TN5061P, 91313860500, EW2TN5261P, 91314832001, EW7TN3372, 91314841900, EW6TN14061P, 91314841200, EW6TN24262C, 91314833501, EW7T1368HC, 91314830301, EW7T6336G5, 91314270001, WAGL4TEEV, 91313840200, EW6TN4261P, 91313850600, EW6T7662DB, 91312845100, EW6T4272U, 91314843300, EW6TN24262P, 91313850900, EW6T3264DK, 91314840200, EW6T5327G4, 91313850400, EW5T7622DD, 91313851200, EW6T3465DD, 91313851000, EW6T5265ID, 91311850903, EW6T3362HD, 91311850902, EW6T3362HD, 91314840800, EW6T4274EW, 91314840900, EW6T3366DZ, 91314840700, EW6T4261DX, 91314843100, EW6T463L, 91314840500, EW6T4274ED, 91314842500, EW6TN4272P, 91314841500, EW6TN14272, 91314833100, EW6TN3269H, 91313860800, EW5TN507P, 91314840100, EW6T5227F5, 91314843200, EW6T4612HD, 91314842800, EW6TN4262, 91314842700, EW6TN4262C, 91314841800, EW6TN4262H, 91314840400, EN6T4622AF, 91314840300, EN6T4722AF, 91314841300, EW6TN4272, 91313861000, EW2T570L, 91314832600, EW7TN3272SP, 91314831900, EW6TN3062, 91314831700, EW7TN3272C, 91314831600, EW6TN3272, 91313860400, EW2TN5061C, 91314830400, EN6T3722AF, 91312834802, EW8T3372, 91313860700, EW2TN5261E, 91313860600, EW2TN5261C, 91310453305, EWT11262ILW, 91313860300, EW2TN5061E, 91313860200, EW2TN5061P, 91313851900, EW6TN5061H, 91314841700, EW6TN4262P, 91314841600, EW6TN14262P, 91314841400, EW6TN24262, 91314841100, EW6TN14262C, 91314833000, EW6TN3265H, 91314831300, EW6TN3262P, 91313850200, EW6T4326E3, 91313860000, EW6T3226A2, 91311850702, EW6T4326E2, 91312834800, EW8T3372, 91313850300, EN6T5621AF, 91313840000, EW6T3164AD, 91312830702, EW7T3368HZ, 91313850000, EW6TN5061, 91314840000, EW6T5226C4, 91313852300, EW6T562L, 91312860101, EW2T35262P, 91312860100, EW2T35262P, 91312843702, EW6T4722AF, 91312835302, EW6T3622AF, 91313850100, EW6T4226F3, 91312837400, EW7T6336G4, 91312837100, EW7T3375DD, 91312837000, EW7T3733BO, 91312835002, EW6T3062H, 91312834801, EW8T3372, 91312834602, EW6T3272, 91312834502, EW6T3262H, 91312833602, EW7T3372C, 91312833502, EW8T3562C, 91312832802, EW6T3262P, 91312832002, EW6T3722AF, 91312831902, EW7T373ST, 91310453304, EWT11262ILW, 91311853200, EW5T7662EB, 91311853500, EW6T5621AF, 91311452004, EWT1262IWD, 91312834101, EW6T3062, 91312280402, WASL5T300, 91311861600, EW5T1507P, 91311452202, EWT1062ID, 91311852501, EW6T5621SU, 91312836800, EW8T6337E5, 91311452804, EWT1263EB, 91312844300, EW6T4622BF, 91312280600, WAGL4T301, 91312836000, EW7T6336G4, 91312836900, EW8T3376HL, 91312832302, EW8T3372P, 91312832102, EW7T3362SP, 913128343

שאלות נפוצות

ניתן לאתר את החלק המתאים על ידי שימוש בשורת החיפוש שלנו והקלדת מספר הדגם של המכשיר או מספר החלק. ניתן גם לעיין לפי קטגוריה או מותג. אם אינך בטוח, צוות שירות הלקוחות שלנו זמין לעזור לך בזיהוי החלק הנכון.

כדי לבצע הזמנה, יש להוסיף את החלקים הרצויים לעגלת הקניות ולהתקדם לעמוד התשלום. ניתן ליצור חשבון כדי להקל על תהליך התשלום בעתיד, או לבצע תשלום כאורח. עקוב אחר ההנחיות להשלמת הרכישה.

אנו מקבלים מגוון אמצעי תשלום, כולל כרטיסי אשראי, BIT, Apple Pay, Google Pay ואפשרויות תשלום מקוונות מאובטחות אחרות. כל העסקאות מעובדות בצורה מאובטחת.
אנו מציעים משלוח לכל רחבי ישראל בעלות של 39 ש”ח משלוחים המיועדים להפצה לבתי אב באזורים רגילים ימסרו תוך 1-7 ימי עסקים. אנו משתמשים בחברת השליחויות HFD מהמובילות בארץ באמינות ובשירות. זמני המשלוח משתנים בהתאם למיקום. משלוחים המיועדים להפצה באזורים כגון אילת, ישוביי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן יכולים להתעכב מעבר ל 7 ימי עסקים. לקבלת מידע נוסף על זמני המשלוח והעלויות, אנא עיין בדף המשלוחים שלנו באתר.
כן, אנו מציעים חלקים מקוריים או תואמים המסופקים ישירות מהיצרנים או המפיצים המורשים שלהם. אנו מבטיחים שכל החלקים עומדים בסטנדרטים האיכות הגבוהים ביותר כדי להבטיח התאמה ועמידות.
לאחר ביצוע הזמנה, תקבל מייל אישור עם מספר מעקב לאחר שההזמנה שלך נשלחה. כשההזמנה בדרך אליך תקבל SMS עם מספר למעקב מחברת השליוחויות שלנו, באמצעות מספר מעקב זה תוכל לבדוק את מצב המשלוח שלך באתר חברת המשלוחים.

אנו מקבלים החזרות תוך 14 ימים מרגע קבלת המוצר, בתנאי שהחלקים במצבם המקורי ובאריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש. אנא פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו כדי להתחיל בתהליך ההחזרה ולקבל אישור החזרה. החזרים כספיים מעובדים לאחר קבלת ובדיקת הפריטים המוחזרים.
החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או 100 ש”ח הנמוך מבינהם. החזרת הפריטים באמצעות שירות איסוף מהבית. עלות בקשת ההחזרה היא 39 ש”ח שיופחתו מסכום ההחזר הכספי. בסוף תהליך הזיכוי תקבלו אישור במייל \ טלפון.

אם קיבלת מוצר פגום או לא נכון, אנא פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו מיד. אנו נסייע בהחלפת המוצר או החזר כספי, בהתאם למצב.

ניתן ליצור קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו דרך טופס יצירת הקשר באתר או בטלפון למספר 055-508-1038 . הצוות שלנו זמין לעזור לך בשעות העבודה.
קטגוריות , , , , , תגיות , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

מוצרים נבחרים

לקוחות ממליצים

עגלת קניות
ממלא מקוםגלגל הנעה למכונת כביסה מדגמי AEG זנוסי אלקטרולוקס
285.00
פתח צ'אט
💬 צריך עזרה?
במידה ויש לך שאלות נוספות על: גלגל הנעה למכונת כביסה מדגמי AEG זנוסי אלקטרולוקס, במחיר ₪285.00.
התחל שיחה עם נציג.
דילוג לתוכן