דף הבית » חלקי חילוף » מנעול דלת למכונות כביסה ממותגי בוש-סימנס-קונסטרוקטה דגמי WAW

מנעול דלת למכונות כביסה ממותגי בוש-סימנס-קונסטרוקטה דגמי WAW

195.90

רכישה מאובטחת

מנעול דלת למכונות כביסה בוש-סימנס-קונסטרוקטה לנעילה חשמלית של דלת המכונה
מנעול מתאים לכל הדגמים המתחילים באותיות WAK, WAY, WAT,WAQ, WAW, WAN.
דגם מכונת הכביסה שלך מופיע על גבי מדבקה לבנה בצד הפנימי של דלת המכונה או מאחורי מכונת הכביסה.

מתאים לדגמים הבאים:

בוש   WAE161601W/01, WAE161601W/02, WAE161601W/03, WAE161601W/04, WAE201681W/01, WAE201681W/02, WAE201681W/03, WAE2016, WAE2016, WAE2016, WAE2016, WAE2016, 8 1W/01, WAE201C01W/02, WAE201C01W/03, WAE201C01W / 04, WAE202601W/01, WAE202601W/02, WAE202601W/03, WAE202601W/04, WAE202601W/05, WAE202C81W/01, WAE202C81W/02, WAE202C81W/02, WAE202C81W/0202, WAE202601W/02, WAE202601W/02 2 42681W/01, WAE242681W/02, WAE242681W/ 03, WAE242681W/04, WAE242691W/01, WAE242691W/02, WAE242691W/03, WAE242691W/04, WAE24280MY/01, WAE24280MY/428, WAE24280MAY/428, WAE242691W/02, WAE242691W/03 200TR/05 , WAK16200TR/06, WAK16200TR/07, WAK16200TR/ 09, WAK16200TR/11, WAK16200TR/12, WAK16200TR/16, WAK16201TR/01, WAK16201TR/18, WAK16201TR/20, WAK16201TR/20160,WAK16201TR/20160,WAK16201TR/20160,WAK16201TR/01, 0160GR/09, WAK20160GR/11, WAK20160GR/ 16, WAK20160GR/17, WAK20160GR/18, WAK20160GR/20, WAK20160GR/21, WAK20168IT/01, WAK20168IT/05, WAK20168IT/07, WAK20160GR/21, WAK20168/8IT,WAK20168,WAK20168IT/82168IT/01 WAK20 168IT/17, WAK20168IT/18 , WAK20168IT/ 20, WAK20168IT/21, WAK20200GB/01, WAK20200GB/16, WAK20200GB/17, WAK20200GB/18, WAK20200GB/20, WAK20200GB/20201, WAK20200GB/20201, WAK20200GB/20201 , WAK20200GC/07, WAK20200GC/09, WAK20200GC /11, WAK20200GC/12, WAK20200GC/16, WAK20200GC/18, WAK20200GC/20, WAK20200GC/21, WAK20200IR/01, WAK20200IR/10, WAK20200IR/18, WAK22020IR, WAK22020IR, WAK22020 ME/01, WAK20200 200ME/05, WAK20200ME/ 07, WAK20200ME/09, WAK20200ME/10, WAK20200ME/11, WAK20200ME/16, WAK20200ME/17, WAK20200ME/18, WAK20200ME/20, WAK20200ME/16, WAK20200ME/18 , WAK20200TR/06, WAK20200TR/07, WAK20200TR/09, WAK20200TR/11, WAK20200TR/12, WAK20200TR/16, WAK20201TR/01, WAK20201TR/05, WAK20201TR/09, WAK20202TR/0202TR/0202TR, WAK20202TR/0202TR/0202TR,WAK202TR/0202 202TR/21, WAK20 20SIR/01, WAK2020SIR /18, WAK2020SIR/ 20, WAK2020SIR/21, WAK2020SME/01, WAK2020SME/05, WAK2020SME/07, WAK2020SME/09, WAK2020SME/11, WAK2020SME/05, WAK2020SME/07, WAK2020SME/09, WAK2020SME/11, WAK2020SME/SME/W2020SME/2020 , WAK2020STR/05, WAK2020STR/06 , WAK2020STR/07, WAK2020STR/09, WAK2020STR/11, WAK20210ME/01, WAK20210ME/05, WAK20210ME/07, WAK20210ME/09, WAK20210ME/21210ME/21210ME/21210ME/21210ME,21210ME/21210ME,WAK 20210ME/17, WAK2021 0ME/18, WAK20210ME/20, WAK20210ME/ 21, WAK20210TR/01, WAK20210TR/05, WAK20210TR/06, WAK20210TR/07, WAK20210TR/09, WAK20210TR/20210TR/2021,WAK20210TR/20210TR/121,WAK 0211TR/01, WAK20211TR/18, WAK20211TR/ 20, WAK20211TR/21, WAK2021SME/01, WAK2021SME/05, WAK2021SME/07, WAK2021SME/09, WAK2021SME/11, WAK2021SME/16, WAK2021SME/07. WAK2021STR/06, WAK2021STR/07, WAK2021STR/07 021STR/09, WAK2021STR/ 11, WAK2021STR/16, WAK20220GR/01, WAK20220GR/05, WAK20220GR/07, WAK20220GR/029, WAK20220GR/029, WAK2010/02, WAK2020/02, WAK2020/01 0GR/16, WAK20220GR/17, WAK20220GR/18 WAK20220GR/20, WAK20220GR/21, WAK2022SME/01, WAK2022SME/20, WAK2022SME/21, WAK2022STR/01, WAK2022STR/18, WAK2022STR/2020STR/2020, WAK2022STR/2020S 240OE/16, WAK20240OE/17, WAK20240OE/ 18 , WAK20240OE/20, WAK20240PL/ 01, WAK20240PL/05, WAK20240PL/07, WAK20240PL/09, WAK20240PL/16, WAK20240PL/18, WAK20260IL, WAK20240IL, WAK2020IL, WAK2020IL, WAK2020IL, WAK2020IL, 1, WAK20260IL/16, WAK20260IL/17, WAK20260IL/18, WAK20260IL/20,WAK20260IL/21, WAK20267IT/01, WAK20267IT/05, WAK20268EE/01, WAK20268EE/09, WAK20268EE/11, WAK20268EE/16, WAK20268EE/0208, WAK20268EE/0208, WAK20268EE/0208/17 268EE/20 268IT/01, WAK20268IT/05 , WAK20268IT/ 09, WAK20268IT/11, WAK20268IT/16, WAK20268IT/17, WAK20268IT/18, WAK20268IT/20, WAK24160FF/01, WAK24160FF/2604, WAK24160FF/4014, WAK24160FF/4014, WAK24160FF/2604 AK24160FF/07 WAK24160FF/09, WAK24160FF/ 12 WAK24 160GR/17, WAK24160GR/18 , WAK24160GR/ 20, WAK24160GR/21, WAK24168IT/01, WAK24168IT/05, WAK24168IT/07, WAK24168IT/09, WAK24168IT/11, WAK24168IT/24168IT/24168IT/24168IT/24168IT/24168IT/24168IT, AK24168IT/21, WAK24200FF/01, WAK24200FF /07, WAK24200FF/09, WAK24200FF/11, WAK24200FF/16, WAK24200FF/17, WAK24200FF/18, WAK24200FF/20, WAK24200FF/21, WAK24210,GAK21C/GA210,WAK21C/GA210,WAK21C/GAC21C 17, WAK24 210GC/18, WAK24210GC/ 20, WAK24210GC/ 21, WAK24210ME/01, WAK24210ME/05, WAK24210ME/07, WAK24210ME/09, WAK24210ME/12, WAK24210ME/16, WAK/24210ME/07, WAK24120ME/09 0, WAK24210ME/21, WAK24210TR/01, WAK24210TR/07, WAK24210TR/09, WAK24210TR/11, WAK24210TR/16, WAK2421SME/01, WAK2421SME/20, WAK2421SME/21, WAK24240OE/4240, WAK24240OE/4240, WAK24240OE/4240, WAK24240OE/4240 240OE/18, WAK24240 OE/20, WAK24240OE /21, WAK24240PL/ 01, WAK24240PL/05, WAK24240PL/06, WAK24240PL/07, WAK24240PL/09, WAK24240PL/11, WAK24240PL/16, WAK22420PL/2240PL/W420PL/W4240PL/W4240PL/W4240PL/220 , WAK24260GB/01 WAK24260GB/11, WAK24260GB/16, WAK24260GB/17, WAK24260GB/18, WAK24260GB/20, WAK24260GB/21, WAK24260GR/01, WAK24260GR/07, WAK24260GR/4260GR/09,WAK24260GR/4260GR/4260GR/09,WAK 260GR/17, WAK24 260GR/18, WAK24260GR /20, WAK24260GR/ 21 WAK24260IL/01 WAK24260IL/07 WAK24260IL/09 WAK24260IL/11 WAK24260IL/16 WAK24260IL/17 WAK24260IL/160 WAK24260IL/160 WAK2420IL/160 WAK2420IL/11 WAK24260IL/16 01 WAK24260PL/05, WAK24260PL/06, WAK24260PL/07, WAK24260PL/ 09, WAK24260PL/11, WAK24260PL/16, WAK24260PL/18, WAK24260PL/20, WAK24260PL/21, WAK24265IL/01, WAK24265IL/11, WAK24260PL/66IL, WAK24265, WAK24265IL/66265IL/66265IL/61265IL, , WAK24265IL/ 20, WAK24265IL/21 , WAK24265IR/01, WAK24265IR/18, WAK24265IR/20, WAK24265IR/21, WAK24267IT/01, WAK24267IT/05, WAK24267IT/07, WAK24267IT/24267IT/2027IT,24267IT/2027IT,24267IT/2026IT, 4267IT/16, WAK24267IT/17, WAK24267IT/ 18, WAK24267IT/20, WAK24267IT/21, WAK24268BY/01, WAK24268BY/05, WAK24268BY/07, WAK24268BY/09, WAK24268BY/10, WAK21268BY/6268BY/6268BY/64268BY/64268BY/64268BY/7 , WAK24268BY/ 18, WAK24268BY/20 , WAK24268BY/21, WAK24268EE/01, WAK24268EE/05, WAK24268EE/06, WAK24268EE/07, WAK24268EE/09, WAK24268EE/11, WAK24268EE/24268EE/2426, WAK24268EE/24268EE/2426, WAK 24268EE/20, WAK24268EE/21, WAK24268IT /01, WAK24268IT/05, WAK24268IT/07, WAK24268IT/08, WAK24268IT/09, WAK24268IT/11, WAK24268IT/16, WAK24268IT/17, WAK24268IT/624IT, WAK24268IT/624IT/624IT/624IT/68 , WAK2426SIR/ 01, WAK2426SIR/ 20, WAK2426SIR/21, WAK24278EE/01, WAK24278EE/16, WAK24278EE/17, WAK24278EE/18, WAK24278EE/20, WAK24278EE/21, WAK2427SZA/2427SZA/2427SZA/2427SZA/240SA/2427SZA/2428 , WAK2427SZA/21,WAK2428SZA/01, WAK2428SZA/18, WAK2428SZA/20, WAK2428SZA/21, WAK28120FF/01, WAK28120FF/07, WAK28120FF/09, WAK28120FF/812AK/812AK11, WAK28120FF/812AK/812AK1, WAK28120FF/812AK1, WAK28120FF/01 120FF/18, WAK28120FF/20, WAK28120FF / 21, WAK28130FF/01, WAK28130FF/07, WAK28130FF/09, WAK28130FF/11, WAK28130FF/16, WAK28130FF/17, WAK28130FF/18, WAK28130FF/1130FF/WAK20130FF/WAK28130FF/16 , WAK28135FF/11, WAK28135FF/16 , WAK28135FF/17, WAK28135FF/18, WAK28135FF/20, WAK28135FF/21, WAK28160FF/01, WAK28160FF/04, WAK28160FF/05, WAK281060FF/28160FF/28160FF/2816,WAK28160FF/2816,WAK28160FF/2016 28 160FF/11, WAK28160FF/16, WAK28160FF/ 17, WAK28160FF/18, WAK28160FF/20, WAK28160FF/21, WAK28160GB/01, WAK28160GB/03, WAK28160GB/05, WAK28160GB/8160GB/8160GB, WAK28160GB/8160GB/8160 8160GB/16, WAK28161GB/01, WAK28161GB/ 11, WAK28161GB/15, WAK28161GB/16, WAK28161GB/17, WAK28161GB/18, WAK28161GB/20, WAK28161GB/21, WAK28162GB/01, WAK28162GB/01, WAK28162GB/7208, WAK28162GB/7208GB, WAK26162GB/208 WAK28 210FF/09, WAK28210FF/11 , WAK28210FF/ 16, WAK28210FF/17, WAK28210FF/18, WAK28210FF/20, WAK28210FF/21, WAK28220/01, WAK28220/05, WAK28220/07, WAK28220/07, WAK28220/07, WAK28210/07, WAK2010FF/21 0/16, WAK2822 0/17, WAK28220/18, WAK28220/20, WAK28220/21, WAK28227/01, WAK28227/21, WAK28230FF/01, WAK28230FF/07, WAK28230FF/09, WAK28223,WAK28230,WAK28230FF/01 17, WAK28230FF /18, WAK28230FF/ 20, WAK28230FF/ 21, WAK28240NL/01, WAK28240NL/05, WAK28240NL/07, WAK28240NL/08, WAK28240NL/09, WAK28240NL/11, WAK28240NL/07, WAK28240NL/NL1240,WNL8240,WNL1240,WNL1240,WNL1240,WNL80 , WAK28240NL/20, WAK28248/01, WAK28248/21, WAK28260FF/01, WAK28260FF/07, WAK28260FF/09, WAK28260FF/11, WAK28260FF/16, WAK28260FF/17, WAK28260FF/18, WAK20260FF/18, WAK2022AK/18, WAK2022AK/18, WAK2022AK 60GB/01, WAK28 260GB/09, WAK28260GB /11, WAK28260GB/ 14, WAK28260GB/16, WAK28260GB/17, WAK28261GB/01, WAK28261GB/11, WAK28261GB/16, WAK28261GB/17, WAK28261GB/821GB/81261GB/WAK2621GB/WAK26261GB/11 , WAK28267SN/01, WAK28267SN/07 , WAK28267SN/09, WAK28267SN/11, WAK28267SN/14, WAK28267SN/16, WAK28267SN/17, WAK28267SN/18, WAK28267SN/20, WAK282067SN/821G, WAK282067SN/820G, WAK282067/821 WAK28270FG/09, WAK28 270FG/17, WAK28270FG/18, WAK28270FG/ 20, WAK28270FG/21, WAK28271FG/01, WAK28271FG/05, WAK28271FG/07, WAK28271FG/09, WAK28271FG/01, WAK28271FG/05, WAK28271FG/07, WAK28271FG/09, WAK28271FG/09, WAK28271 1FG/17, WAK28271FG/18, WAK28271FG/20, WAK28271FG/ 21, WAK28280CH/01, WAK28280CH/07, WAK28280CH/09, WAK28280CH/11, WAK28280CH/16, WAK28280CH/17, WAK28280CH/18, WAK28280CH/28280CH/SN, WAK28280CH/28280CH/16 WAK28298SN/07, WAK28 298SN/09 , WAK28298SN/11, WAK28298SN/ 16, WAK28298SN/17, WAK28298SN/18, WAK28298SN/20, WAK28298SN/21, WAK282E0/01, WAK282EAK0/820, WAK282EAK0/820, WAK282E0/820, WEAK0/820 E1/18, WAK282E1/20, WAK282E0 /16 1/21, WAK282E25/01, WAK282E25/16, WAK282E25/17, WAK282E25/18, WAK282E25/20, WAK282E25/21, WAK282LX/01, WAK282E25/18, WAK282E25/20, WAK282E25/21. , WAK282LX/10, WAK282LX/11, WAK28 2LX/16, WAK282LX/ 17, WAK282LX/18, WAK282LX/20, WAK282LX/21, WAK282M8SN/01, WAK282M8SN/07, WAK282M8SN/07, WAK282M, WAK282M, WAK282M, WAK282M, WAK282M/21 /16, WAK282M8SN/17, WAK282M8SN /18, WAK282M 8SN/20, WAK282MK/01, WAK282MK/09, WAK282MK/11, WAK282MK/16, WAK282MX/01, WAK282MX/05,WAK282MX/07, WAK282MX/09, WAK282MX/10, WAK282MX/11, WAK282S1NL/01, WAK282S1NL/07, WAK282S1NL/09, WAK282S1NL/11, WAK282S1NL/81S1/07 WAK282S1NL/20, WAN20040PL/ 01 WAN20040PL/02 /03, WAN20060OE/01, WAN20060OE/02, WAN20060OE/03, WAN20067IT/01, WAN20067IT/02, WAN20067IT/03, WAN200268, WAN200268, WAN20068, WAN20068, W/03, WAN20068IT/01, WAN20068IT/03 , WAN2006BPL/01, WAN2006BPL/ 02, WAN2006BPL/03, WAN2006FPL/01, WAN2006FPL/02, WAN2006FPL/03, WAN2006KPL/01, WAN2006KPL/2002, WAN2006KPL/2002, WAN2006KPL/2002/2002 06SPL/02, WAN2006SPL/03, WAN2006TPL/ 01, WAN2006TPL/02, WAN2006TPL/03, WAN20140PL/01, WAN20140PL/02, WAN20140PL/03, WAN20150IL/01, WAN20150IL/03, WAN20160PL/0201, WAN20160/60201 160OE/ 03 WAN20161BY/01 02, WAN201680W /03, WAN20168IT/01, WAN20168IT/02, WAN20168IT/03, WAN2016KPL/01, WAN2016KPL/02, WAN2016KPL/03, WAN2016TPL/01, WAN20216TPLAN/2016, WAN2016TPL/2016T2016TPL/01 WAN2016XPL/02 16XPL/03, WAN20260BY/ 01, WAN20260BY/02, WAN20260BY/03, WAN20261BY/01, WAN20261BY/02, WAN20261BY/03, WAN2026EPL/01, WAN2026EPL/020F/026, WAN2026EPL/026, WAN2026/026, WAN 26MPL/02, WAN2026MPL/03, WAN24000GB/01 , WAN24000GB/03, WAN24060BY/01, WAN24060BY/03, WAN24060OE/01, WAN24060OE/03, WAN24060 IT/ 03 WAN2406APL/01 , WAN240A7SN/03 , WAN24100GB/01, WAN24100GB/03, WAN24130FF/01, WAN24130FF/03, WAN24140OE/01, WAN24140OE/03, WAN24150IL/01, WAN24150IL/2010AN,WAN24150IL/2010AN,WAN24150IL/20100,WAN 24161BY/01 161BY/03, WAN24167IT/ 01 WAN24167IT/03 /01, WAN2416GPL/03, WAN2416MPL/01, WAN2416MPL/03, WAN2416SOE/01, WAN2416SOE/03, WAN2416SPL/01, WAN/2416SPL/01, WAN20416PLAN/PLAN/PL716 3, WAN241A0CH/03, WAN24200FF/01 , WAN24200FF /03, WAN24220FF/ 01 WAN24220FF/03 , WAN24260OE/01, WAN24260OE/03, WAN24261BY/01, WAN24261BY/03, WAN24260OE/01, WAN24260OE/03, WAN24261BY/01, WAN24261BY/03, WAN246261ES/24261ES/24201ES/24201ES, WAN AN242680W/01, WAN242680W/02, WAN242680W/ 03, WAN24268EP/01, WAN24268EP/03 WAN2426EPL/01, WAN2426EPL/ 03, WAN2426FPL/01, WAN2426FPL/03, WAN2426GPL/01, WAN2426GPL/01, WAN24326GPLAN/200KPL,WAN2426GPL/200KPL,WAN2426GPL/200K WAN2426R0W/01, WAN2426R0W/02, WAN2426SPL /02/03, WAN2426TPL/01,WAN2426TPL/03, WAN2426XES/01, WAN2426XES/03, WAN24277IT/01, WAN24277IT/03, WAN2427EPL/01, WAN2427EPL/03, WAN2427MPL/427S/01, WAN2427MPL/01S/01, WAN2427MPL/01S/01, WAN2427/01 29 0OE/01, WAN24290OE/ 03 WAN28000GB/ 01 060NL/03, WAN28061FG/01, WAN28061FG/03, WAN28062NL/01, WAN28062NL/03, WAN28065FF/01, WAN28065FF/03, WAN28066FF/2301, WAN28066FF/2001, WAN28066FF/2001 28070EX/01, WAN28068GR/03 070EX/ 03, WAN28070FF/ 01, WAN28070FF/03, WAN28070FG/01, WAN28070FG/03, WAN28070NL/01, WAN28070NL/03, WAN28071FG/01, WAN28070FG/03, WAN28070NL/01, WAN28070NL/03, WAN28071FG/01, WAN28007, WAN28007, WAN28007, WAN28070/01 /01 28090/01, WAN28090/03, WAN28090NL /01, WAN28090NL/03, WAN280A0/01, WAN280A0/03, WAN280C0FG/01, WAN280ECO/01, WAN280ECO/03, WAN280H0/01, WAN280L0CH/01, WAN280L0CH/801, WAN280L0CH/801, W0LANCAN/01 80L7SN/03 8130CH/03, WAN28150FF/01, WAN28150FF/03, WAN28160CS/01, WAN28160CS/03, WAN2816EPL/01, WAN2816EPL/03, WAN281A0CH/01, WAN281A0CH/01G, WAN281A0CH/031, WAN281A0CH/01G/01G 1FG/03, WAN281I7SN/ 01 WAN281I7SN/03 , WAN28240CH/01, WAN28240CH/03, WAN28242NL/01, WAN28242NL/03, WAN28258GR/01, WAN28258GR/03, WAN28260BY/01, WAN28260BY/803, WAN28260BY/03, WAN28260BY/8200, WAN28258GR/01 260ES/03 261BY/01, WAN28261BY/ 03 WAN28261FG/01 , WAN28270EX/03, WAN28271FG/01, WAN28271FG/03, WAN28278IT/01, WAN28278IT/03, WAN28290/01, WAN28290/01, WAN280290/20139, WAN280290/20139, WAN28290/20139, WAN28278IT/01 28291FG/01, WAN28291FG/03, WAN28292NL/ 01, WAN2829 2NL/03, WAN28295/ 01, WAN28295/03, WAN28299AT/01, WAN282A0/01, WAN282A0/03, WAN282B0FG/01, WAN282B7SN/8201B, WAN282B7SN/8201B, WAN282B7SN/802B, WAN282B7SN/8201B, WAN282A0/03 2E0/01, WAN282E0/03, WAN282E1FG/01, WAN282E1FG/03, WAN282F0/01, WAN282F0/03, WAN282H0/01, WAN282H0/03, WAN282L7SN/01, WAN282L7SN/02M, WAN282L7SN/020, WAN2020M/020M, WAN2020M, WAN /01 , WAN282M2NL/ 03 WAN282M8SN/01 601W/01, WAP201601W/02, WAP201601W/03, WAP201601W/04, WAP24202TC/14, WAP24202UC/14, WAP242681W/01, WAP242681W/24206,WAP/24206,WAP/24206,WAP WAP242691W/01, WAP24269 1W/02, WAP242691W /03, WAP242691W/ 04, WAP242C01W/01, WAP242C01W/02, WAP242C01W/03, WAP242C01W/04, WAP24360IN/01, WAP24360IN/032, WAP2420IN, WAP2420IN, WAP2420IN, 0IN/02, WAP28380 AU/01, WAP28380AU/ 02, WAP28380AU/03, WAP28380SG/01, WAP28380SG/02, WAP28380SG/03,WAP28480AU/01, WAP28480AU/02, WAP28480AU/03, WAP28480SG/01, WAP28480SG/02, WAP28480SG/03, WAQ16460TR/01, WAQ16461WATR/16461 WATR/16461/16461/1161 WAQ16461TR/1 3, WAQ20321GR/01, WAQ20327IT / 01, WAQ20361TR/01, WAQ20381IT/01, WAQ20381IT/04, WAQ20411GR/01, WAQ20411GR/11, WAQ20411GR/15, WAQ2041WAQ/012Q, WAQ2041WAQ/0120,01 Q20428IT/01, W AQ2042STR/01, WAQ2042STR/ 10, WAQ2042STR/11, WAQ2042STR/13, WAQ20441OE/01, WAQ20441OE/11, WAQ20441OE/13, WAQ20441OE/15, WAQ20449IT/04, 60449IT/04, 60449IT/04, 60449IT/04, 60G WAQ20460ME/01, WAQ2046 0ME/11, WAQ20460ME/13 , WAQ20460ME/ 15, WAQ20460TR/01, WAQ20461BY/01, WAQ20461BY/11, WAQ20461BY/13, WAQ20461BY/15, WAQ20461IL/01, WAQ20461BY/11, WAQ20461BY/13. 0461TR/10, WAQ20461TR/11, WAQ20461TR/13, WAQ20461TR /15, WAQ20468IT/01, WAQ2046SME/01, WAQ2046SME/11, WAQ2046SME/13, WAQ2046SME/14, WAQ2046SME/15, WAQ20480TR/201, 80WATR/201, 80WATR/04, 80WATR/201, 80WATR/04 20480TR/13, WAQ20480TR/ 15, WAQ24310TR/01 , WAQ24327IT/ 01, WAQ24362GR/01, WAQ24362GR/08, WAQ24362GR/11, WAQ24381IT/01, WAQ24381IT/04, WAQ243D0GB/041, 0Q2GB/041, WA2Q2GB, 0Q2GB1 43D0GB/13, WAQ24411GR/01 WAQ24411GR/11, WAQ24411GR/ 13 24441OE/11, WAQ24 441OE/13, WAQ24442IL/01 , WAQ24442IL/ 11, WAQ24442IL/13, WAQ24442IL/15, WAQ2444XGR/01, WAQ24460GC/01, WAQ24460GC/05, WAQ24460WAC/241, 6060WAG/241, , WAQ24460ME/01, WAQ24460ME/11, WAQ24460ME/13, WAQ24460ME /15, WAQ24460TR/01, WAQ24461PL/01, WAQ24461PL/11, WAQ24461PL/13, WAQ24461PL/15, WAQ24461TR/01, WAQ24461TR/10, 61WATR/10, 61WATR/10, 61WATR/10, 61WATR/10, 61WATR/10, 61WATR/15 24461TR/15, WAQ24 462SN/01, WAQ24468GC/ 01, WAQ24468GC/ 11, WAQ24468GC/13, WAQ24468GC/15, WAQ2446SME/01, WAQ2446SME/11, WAQ2446SME/13, WAQ24468SME/40K/10K , WAQ2447KBY/10, WAQ2447KBY/11 47KBY/13, WAQ2447KBY /15, WAQ24480ME/01, WAQ24480ME/11, WAQ24480ME/13, WAQ24480ME/15, WAQ24481TR/01, WAQ24481TR/10, WAQ24480ME/14, 8WATR/14, 81WATR/14, 81WATR/14, 81WATR/14. 24482FF/01, WAQ24 482FF/11, WAQ24482FF/ 12 Q2448XEE/01, WAQ244H2IT/01, WAQ244H8IT /01, WAQ28383FF/01, WAQ28383FF/11, WAQ28383FF/13, WAQ283E0SN/01, WAQ283E0SN/11, WAQ283E0SN/13, WAQ283E0SN/14, WA0SN/28I, WA0SN/28E, WA0SN/28E 1NL/01, WAQ28412FF/01, WAQ28 412FF/11, WAQ28441OE /01, WAQ28441OE/ 02, WAQ28441OE/11, WAQ28441OE/13, WAQ28441OE/15, WAQ28442/01, WAQ28461BY/01, WAQ28461BY/281, 61WA2Q/14, 61WA2Q/14, 61WA2Q/14 28461FF/01, WAQ28461PL/01, W AQ28461PL/ 12 1, WAQ2846SGC/13, WAQ2846SGC/15, WAQ28 482FF/01 , WAQ28482FF/11, WAQ28482FF/ 13, WAQ284E2SN/01, WAQ284E2SN/11, WAQ284E2SN/13, WAS244600W/01, WAS244600W/240, WAS24W/240, WAS24W/224W, WAS24W/224W, WAS24W/13 4600W/23, WAS244600W/24, WAS2446 00W/30, WAS244600W/31, WAS244601W/01,WAS244601W/02, WAS244601W/03, WAS24460ID/01, WAS24460ID/02, WAS24461SG/01, WAS24461SG/02, WAS24461SG/03, WAS244680/2401, WAS244680/240W/2401 , WAS244680W/22, WAS244680W/23, WAS244680W/ 24, WAS244680W/30, WAS244680W/31, WAS28461AU/01, WAS28464AU/01, WAS284670W/01, WAS284670W/20, WAS284670W/21, WAS284670W/26, WAS2446/01, WAS284670W/01 670W/24, WAS284670W/30, WAS284670W/31 , WAS284C00W/01, WAS284C00W/02, WAS285681W/01, WAS285681W/02, WAS286681W/01, WAS286681W/02, WAS287601W/01, WAS287681W/01, WAS280/01, WAS286681W/01, WAS286681W/02, WAS287601W/01, WAS280/02 60 1W/05, WAS287670W/01, WAS287670W/02, WAS287670W/ 20, WAS287670W/30, WAS288671W/01, WAS288671W/02, WAS288671W/03, WAS288671W/05, WAT20360BY/01, WAT20360BY/01, WAT20360BY,WAT20360BY,WAT20360AT 11, WAT20360 BY/13, WAT20427IT/01, WAT20427IT /07, WAT20427IT/11, WAT20427IT/13, WAT20438IT/01, WAT20440OE/01, WAT20440OE/03, WAT20440OE/07, WAT20440OE/11, WAT20440OE/11, WAT20440OE/AU201, WAT20440OE/AU201, WAT20440OE/AU201 WAT24 261AU/04, WAT24320FF/ 01, WAT24320FF/ 03, WAT24320FF/06, WAT24320FF/07, WAT24320FF/11, WAT24320FF/12, WAT24320FF/13, WAT24340PL/01, WAT204340PL/120PL/W34340PL/W34340PL/120 , WAT24360BY/01, WAT24360BY/03, WAT24360BY/07, WAT24360BY/11, WAT24360BY/13, WAT24360ES/01, WAT24360ES/11, WAT24360ES/12, WAT24360ES/13, WAT24360PL/032AT, WAT24360PL/032AT, WAT24360PL/0360 360PL/11, WAT24360PL/13, WAT2436RPL / 01, WAT2436RPL/13, WAT243H8IT/01, WAT243H8IT/07, WAT243H8IT/11, WAT243H8IT/13, WAT24420GB/01, WAT24420GR/01, WAT24420GR/01, WAT244420, W3243420, W243420, W243420, W24420, W24420, W24420, W24420, W24420, W24420, W24420G , WAT24425CY/01, WAT24425CY/11 , WAT24425CY/13, WAT24425GR/01, WAT24425GR/03, WAT24425GR/07, WAT24425GR/11, WAT24425GR/13, WAT24428IT/01, WAT24428IT/24428IT/24428IT/2427, WAT/24428IT/24428IT/2017 AT24429IT/01, WAT24429IT/07, WAT24429IT/11, WAT24429IT/13, WAT24437IT/01, WAT24440BY/01, WAT24440BY/03, WAT24440BY/07, WAT24440BY/11, WAT24440BY/4420ME/440ME, WAT24440BY/440ME/1420 440ME/11, WAT24440ME/13, WAT24440OE/ 01, WAT24440OE/03, WAT24440OE/07, WAT24440OE/11, WAT24440OE/13, WAT24440PL/01, WAT24440PL/03, WAT24440PL/07, WAT24440PL/40AT, WAT24440PL/4140PL/41440PL/41440PL/41440PL/410 , WAT24440TR/ 02, WAT24440TR/03 , WAT24440TR/07, WAT24440TR/11, WAT24440TR/13, WAT24440ZA/01, WAT24440ZA/11, WAT24440ZA/13, WAT24441OE/02, WAT24440 24441OE/13, WAT24441PL/01, WAT24441PL /03, WAT24441PL/07, WAT24441PL/11, WAT24441PL/13, WAT24460BY/01, WAT24460BY/03, WAT24460BY/07, WAT24460BY/11, WAT244 4600BY/60GBAT, WAT244 4600BY/600BY/600 7, WAT24460GB/10, WAT24460GB/ 12 , WAT24460IR/13, WAT24460SA/09, WAT24460TR/01, WAT24460TR/03, WAT24460TR/07, WAT24460TR/11, WAT24460TR/13, WAT24468ES/01, WAT24468IN/01, WAT24 468IN/402,WAT24 468IN/446XIN/402,46XIN 2446XIR/11, WAT2446XIR/13, WAT24477IT /01, WAT24477IT/11, WAT24477IT/13, WAT24478ES/01, WAT24478IT/01, WAT24480ID/01, WAT24480ID/04, WAT24480SG/01, WAT24480SG/01WAT24480SG/04, WAT24480TR/01, WAT24480TR/03, WAT24480TR/07, WAT24480TR/11, WAT24480TR/13, WAT2448XES/01, WAT24608IT/4601, WAT24608IT/4601, WAT/462AT, WAT/462AT, WAT/462AT, WAT 609IT/01, WAT24609IT/09, WAT24609IT / 11, WAT24609IT/13, WAT24660TR/01, WAT24660TR/02, WAT24660TR/03, WAT24660TR/07, WAT24660TR/08, WAT24660TR/09, WAT26660TR/03, WAT26660TR/07, WAT24660TR/08, WAT24660TR/09, WAT204161IR, W466IR/W4161IR/W4161IR , WAT24661TR/09, WAT24661TR/11 , WAT24661TR/13, WAT2466XIR/01, WAT2466XIR/13, WAT28320/01, WAT28321NL/01, WAT28350GB/01, WAT28350GB/07, WAT28350GB/130, WAT28350GB/130, WAT28350GB/130, 83 60FF/01, WAT28360FF/03, WAT28360FF/ 07, WAT28360FF/11, WAT28360FF/13, WAT28360FG/01, WAT28360FG/03, WAT28360FG/07, WAT28361NL/01, WAT28360FG/18GB, WAT28360GB/180GB, WAT28360GB/18GB, WAT28360FG/07 WAT28370GB/13 WAT28372FG/01, WAT28390/01 , WAT283B2NL/01, WAT283E2FG/01, WAT283K1FG/01, WAT283K2FG/01, WAT283L8SN/01, WAT283L8SN/11, WAT283L8SN/13, WAT283K2FG/01, WAT283L8SN/01, WAT283L8SN/11, WAT283L8SN/13, WAT2803V/102AT, WAT2803V/1F WAT2842 0GB/01, WAT28428IT/01, WAT28428IT/ 07, WAT28428IT/11, WAT28428IT/13, WAT28429IT/01, WAT28429IT/07, WAT28429IT/11, WAT28429IT/13, WAT28430/801,WAT28430/801,WAT28429/042IT, WAT28429IT/042IT, WAT28429IT/07 438IT/13, WAT28440CH/01, WAT28440OE/ 01, WAT28440OE/03, WAT28440OE/07, WAT28440OE/11, WAT28440OE/13, WAT28442NL/01, WAT28450FF/01, WAT28460BY/01, WAT243460BY/80BY,WAT243460BY/80BY/70 , WAT28460BY/13, WAT28460FF/ 01 WAT28460GB/01 WAT28460GB/03 WAT28460GB/07 WAT28460GB/10 WAT28460GB/11 WAT28460GB/13 WAT28460GC/01 WAT28460GC/07 WAT28460GB/11 WAT28460GB/13 WAT28460GC/01 WAT28460GC/07 WAT28460GB/07 WAT28460GB/WAT28460G 1, WAT28460ME/03, WAT28460ME/07, WAT28460ME/11, WAT28460ME/13, WAT28460SA/09, WAT28460TR/01, WAT28460TR/03, WAT28460TR/07, WAT28460TR/11, WAT28460TR/13, WAT28462FG/01, WAT28 468ES/2016X,WAT28ES/2016X,WAT28460TR/11, AT2846XZA/01, WAT2846XZA/11, WAT2846XZA /13, WAT28470EX/01, WAT28478ES/01, WAT28480FF/01, WAT28480FF/03, WAT28480FF/07, WAT28480FF/13, WAT28480IR/01, WAT281480IR/WAT281480IR/28ME/WAT281480IR/28ME WAT28480ME/03, WAT28480ME/07 , WAT28480ME/11, WAT28480ME/13, WAT28480TR/01, WAT28480TR/03, WAT28480TR/07, WAT28480TR/11, WAT28 480TR/13, WAT2848XES/8C/281GX, WAT2848XES/2201G, WAT2848XES/2201G, 3, WAT2848XIR/01, WAT2848XIR/11, WAT2848XIR/13, WAT2848XTR/01, WAT2848XZA/01, WAT2848XZA/11, WAT2848XZA/13, WAT28490/01, WAT28490NL/01 WAT28490NL/1849, WAT28490NL/18013, W8F2AT200NL/1801, WAT2F20NL/1801 95/01, WAT284B9SN/01, WAT284B9SN/11 , WAT284B9SN/13, WAT284D1CH/01, WAT284E2FG/01, WAT284E8SN/01, WAT284E8SN/03, WAT284E8SN/07, WAT284 E9SN/01, WAT284E9SN/203E, WAT284E9SN/210E, WAT284E9SN/210E, WAT284E9SN/201E, WAT284E9SN/13, WAT284EURO/01, WAT284G2FG/01, WAT284H0/01, WAT284M9SN/01, WAT284M9SN/11, WAT284M9SN/13, WAT284P8SN/01, WAT284P8SN/11, WAT2 84P8SN/14UAT, W284P8SN/813, W284P8SN/14U 84U1AT/07, WAT284U1AT/11, WAT284U1AT /13, WAT284U2AT/01, WAT284V0/01, WAT284W0/01, WAT284X0/01, WAT28540OE/01, WAT28560ME/01, WAT28580 TR/01, WAT28609FF/860, WAT28609FF/810, WAT28609FF/8101, WAT28540OE/01, 28640/01, WAT28640/ 09, WAT28640/11, WAT28640/13, WAT28640CH/01, WAT28640NL/01, WAT28640NL/13, WAT28660BY/01, WAT28640 660BY/11, WAT/28640NL/13, WAT28660BY/01, WAT28640 660BY/11, WAT/28640NL/13 01,WAT28660FG/13, WAT28660GB/01, WAT28660ME/01, WAT28660ME/03, WAT28660ME/07, WAT28660ME/08, WAT28660ME/09, WAT28661ME/161, WATME/161, WATME/161, WATME/161, 8 66XEE/01, WAT28680GC/01, WAT28680GC / 07, WAT28680GC/08, WAT28680GC/09, WAT28680TR/01, WAT28680TR/02, WAT28680TR/03, WAT28680TR/07, WAT28680TR/08, WAT28680TR/02, WAT28680TR/03, WAT28680TR/07, WAT28680TR/08, WAT28680TR/02, WAT28680TR/03. C/13, WAT28681IR/01, WAT28681IR/13 , WAT28681TR/01, WAT28681TR/09, WAT28681TR/11, WAT28681TR/13, WAT28690NL/01, WAT28690NL/11, WAT28690NL/13, WAT286B8SN/801B, WAT286B8SN/801B, WAT286B8SN/801B, 80690NL/01 B8SN/11, WAT286B8SN/13, WAT286I7SN / 01, WAT286I7SN/09, WAT286I7SN/11, WAT286I7SN/13, WAT286K0FG/01, WAT286M8SN/01, WAT286M8SN/11, WAT286M8SN/13, WAT286K0FG/2SNAT, WAT286P/8SNAT, WAT286P/8SNAT 1, WAT286U1AT/01, WAT286U1AT/11 , WAT286U1AT/13, WAT32480FF/01, WAT32480FF/09, WAT32480GB/01, WAT3248XSA/01, WAT3248XSA/09, WAT324L7SN/01, WAT324L7WATD/019F, WAT324L7WATD/019F/019, 201 AW20460IL/09, WAW20469IT/01, WAW24420GR/01, WAW24420GR/09, WAW24440IN/01, WAW24440OE/01, WAW24440OE/07, WAW24440PL/01, WAW24440PL/09, WAW24460EU/4460, WAW24460EU/4460, WAW24460EU/4460, WAW24460EU/0460 460IL/01, WAW24460IL/09, WAW24520IL/ 01, WAW24520IL/07, WAW24520IL/09, WAW24540PL/01, WAW24540PL/07, WAW24540PL/09, WAW24549IT/01, WAW24549IT/07, WAW24540PL/07, WAW240549/WAW24540/09 740PL/01, WAW24740PL/09, WAW2840ACH / 01, WAW28440OE/01, WAW28440OE/07, WAW28440SG/01, WAW28440SG/09, WAW28460AU/01, WAW28460AU/07, WAW28460AU/09, WAW28440SG/09, WAW24460/60FF, WAW28460/01 , WAW28460IL/09, WAW28461NL/01 , WAW28461NL/09, WAW28462FG/01, WAW28462FG/07, WAW28480SG/01, WAW28480SG/09, WAW284DE/01, WAW284DE/07, WAW284DE/07, WAW284DE/09, W2408/08, W2408, W2408/09 01, WAW2 8500/09, WAW28520IL/ 07, WAW28520IL/09, WAW28530/01, WAW28530/07, WAW28530/09, WAW28540/01, WAW28540/07, WAW28540AU/01, WAW28530/09, WAW28540/01, WAW28540/07, WAW28540AU/01, WAW28530/09, WAW2540/01 /09, WAW285 40OE/01, WAW28540OE /09, WAW28542NL/01, WAW28542NL/07, WAW28542NL/09, WAW28549IT/01, WAW28549IT/07, WAW28549IT/09, WAW28550/01, WAW28550/01, WAW28550/506, WAW20550/506, WAW20550/509, WAW20550/509, WAW28549IT/07 2856 0EU/09, WAW28560GB/ 01, WAW28560GB/ 07, WAW28560GB/09, WAW28560TR/01, WAW28560TR/07, WAW28560TR/09, WAW2856XTR/01, WAW2856XTR/09, WAW28560TR/07, WAW28560TR/09, WAW2856XTR/01, WAW2856XTR/09, WAW28560TR/07 , WAW28570EX/01 WAW28570EX/07, WAW2857XEE /01, WAW2857XEE/09, WAW28590/01, WAW28590/07, WAW28590/09, WAW28592NL/01, WAW28592NL/07, WAW28592NL/08, WAW28592W00NL/809, WAW28592W00NL/809, WAW28592/809, E0/0 1, WAW285E0/ 07, WAW285E0/ 09, WAW285ECO/01, WAW285ECO/07, WAW285H0/01, WAW285H1/01, WAW285H1/09, WAW285P0/01, WAW285V1/01, WAW285V1/01, WAW285H1/01, WAW285H1/01, WAW285H1/09, WAW285P0/01, WAW285V1/01, WAW285V1/01, WW21AW/508, WW2008, WW285H1/09 9, WAW28640/01, WA W28640/07, WAW28640/09, WAW28640IR/01, WAW28640IR/09, WAW28660FF/01, WAW28660FF/07, WAW28660GB/01, WAW28660GB/07, WAW28660GB/89AW/07, W260AW/07, W200AW/89AW1 EE/01, WAW28690 EE/07, WAW28690EE/09, WAW2869XEE/ 09, WAW286M9SN/01, WAW28740/01, WAW28740/09, WAW28740ES/01, WAW28740ES/09, WAW28740EU/871, WAW28740EU/871, WAW28740EU/871, WAW2000/09 4XES/09, WAW28750FF/01, WAW 28750GB /01, WAW28750GB/09, WAW28760TR/01, WAW28760TR/09, WAW28768SN/09, WAW28790/01, WAW28790/09,WAW28F40CH/01, WAW28F40CH/09, WAW32461NL/01, WAW32461NL/09, WAW32468SN/01, WAW32471FG/01, WAW32471FG/09, WAW32472WAWF/3201DE,WAWF/3201DE,WAWF/3201 324DE /07, WAW324DE/09, WAW324S7FG/ 01, WAW32540/01, WAW32540/07, WAW32540/09, WAW32540EU/01, WAW32540EU/07, WAW32540EU/09, WAW32540OE/01, WAW32540EU/07, WAW32540EU/07,07, WAW32540EU/07,WAW1 542NL/01, WAW32542NL/07 , WAW32560GB/01, WAW32560GB/07, WAW32560GB/09, WAW32560GC/01, WAW32560GC/02, WAW32560GC/09, WAW32560ME/01, WAW32560GC/01, WAW32560GC/02, WAW32560GC/09, WAW32560ME/01, WAW32560GC/3ME/3ME 1, WAW32 562FG/07, WAW32568SN/01, WAW32568SN/09, WAW32569SN/01, WAW32569SN/07, WAW32569SN/09, WAW3256XGC/01, WAW3256XGC/02, WAW3256XGC/09, WAW32569/590, WAW32590/590, WAW32590/701 2590OE/01, WAW3 2592FG/01, WAW32592FG /07, WAW32592FG/09, WAW32592NL/01, WAW32592NL/07, WAW32592NL/08, WAW32592NL/09, WAW32597SN/01, WAW32597SN/07, WAW32592NL/08, WAW32592NL/09, WAW32597SN/01, WAW32597SN/07, WAW32597SN/09 , WAW32599SN/07 5E25/01, WAW325E25/07, WAW325E25/ 09, WAW325U1AT/01, WAW325U1AT/09, WAW325X0ME/01, WAW325X0ME/02, WAW32640AU/01, WAW32640AWAU/060CH, WAW32640AW/0640CH, WAW32640AW/0640CH 2640EU/01, WAW32640EU/09 WAW32642FG/01 , WAW32642FG/07, WAW32642NL/01, WAW32642NL/07, WAW32642NL/09, WAW32660IR/01, WAW32660IR/09, WAW32668SN/01, WAW32666XIR/3266XIR/3200, WAW32666XIR/3200/01 AW32672NL/07, WAW32668SN/01 672NL/ 08, WAW32672NL/09, WAW32698SN/ 01, WAW32699SN/01, WAW32699SN/09, WAW326M9SN/01, WAW326M9SN/09, WAW32740CH/01, WAW327699SN/09, WAW326M9SN/01, WAW326M9SN/09, WAW32740CH/01, WAW327699SN/09 , WAW32790NL/09, WAW32890FG/01, WAW32890NL/01, WAW32890NL/09, WAWH2642FG/09, WAWH26600W/01, WAWH26600W/09, WAWH2660FF/01, WAWH2660FF/09, WAWH2699AWSN/609, WH2699AWSN/609/609 AWH8690/01, WAY20560TR/01, WAY20560TR/ 14, WAY20560TR/20, WAY20560TR/ 23, WAY20561TR/28, WAY20561TR/32, WAY20561TR/33, WAY20561TR/36, WAY24540IT/01, WAY24540IT/220IT,WAY244540IT/240IT,WAY244540IT/220IT,WAY244540IT/220IT , WAY24540OE/01, WAY24540OE/14, WAY24540OE/20, WAY24540OE/23, WAY24540OE/28, WAY24540OE/33, WAY24541OE/28, WAY24541OE/33, WAY24541OE/39, WAY24540OE/2421, WAY24541PL/243, WAY/2421, WAY/2421, WAY 541PL/36, WAY24549IT/23, WAY24 549IT /28, WAY24549IT/33, WAY24549IT/ 36, WAY24549IT/40, WAY24560TR/03, WAY24560TR/14, WAY24560TR/20, WAY24560TR/23, WAY24560TR/326TRAY/WAY24560TR/23, WAY24560TR/23, WAY224560/W324561/W324561 , WAY24561TR/36, WAY24740OE/01 , WAY24740OE/14, WAY24740OE/20, WAY24740OE/23, WAY24740OE/28, WAY24740OE/33, WAY24741OE/28, WAY24741OE/33, WAY24741OE/24741OE/24741OE/2439, WAY24741OE/24741OE/24741OE/24741OE/24741OE,24741OE/24741OE, 24741PL/28, WAY24741PL/34, WAY24 741PL/38, WAY24742OE/04, WAY24742PL/ 03, WAY24742PL/04, WAY24742PL/09, WAY24749II/01, WAY24749II/03, WAY24749II/074, WAY24742PL/09, WAY24749II/01, WAY24749II/03, WAY24749II/074, WAY24742PL/09, WAY24749II/01 0TR/02, WAY24760TR/14, WAY24760TR/ 20, WAY24760TR/23, WAY24761TR/28, WAY24761TR/32, WAY24761TR/33, WAY24761TR/38, WAY247X0TR/01, WAY247X0TR/02, WAY247X0TRAY/02, WAY271XTRAY/024XTRAY, WAY271X0024XTRAY,WAY271X0024XTRAY,WAY24761TR/38 WAY247X0TR/23, WAY247X0TR/28, WAY24 840TR/01, WAY24840TR/02, WAY24840TR/ 14, WAY24840TR/20, WAY24840TR/23, WAY24840TR/28, WAY24841TR/28, WAY24841WAYTR/23484,WAYTR/23484,/ 28540/01, WAY28540/14, WAY28540EE /15, WAY 28540NL/01, WAY28540NL/14, WAY28540NL/20,WAY28540NL/23, WAY28540OE/01, WAY28540OE/14, WAY28540OE/20, WAY28540OE/23, WAY28540OE/28, WAY28540OE/33, WAY28540OE/8420, WAY28540PL/85401, WAY28540PL/85401, WAY 540PL/23, WAY28541/15, WAY28541 / 20, WAY28541/23, WAY28541/28, WAY28541NL/23, WAY28541NL/28, WAY28541NL/33, WAY28541OE/28, WAY28541OE/39, WAY28542/2825, WAY28542/2825, WAY28542/2825, WAY28542/2825 5 42/36, WAY28543/ 40, WAY2854A/36, WAY2854D/20, WAY2854D/28, WAY2854D/33, WAY2854D/34, WAY2854D/35, WAY2854D/39, WAY28575EX/15, WAY2854D/34, WAY2854D/35, WAY2854D/39, WAY28575EX/15, WAY2854D/35, WAY2854D/34 /01, WAY28591/15, WAY28591/20, WAY28591/23, WAY28591/28, WAY28592/28, WAY28592/33, WAY28592/36, WAY2859A/36, WAY285ECO/28, WAY2385ECO/28E,WAY2385ECO/28ECO,WAY2385ECO/WAY285ECO,WAY285ECO/WAY28592/36 285SL/28, WAY28 5SL /33, WAY285SL/39, WAY28740/01, WAY28740/02, WAY28740CH/01, WAY28740CH/14, WAY28740CH/20, WAY28740CH/23, WAY28740CH/812EE, WAY28740CH/8120AY, WAY28740CH/81EE, WAY 740EE /23, WAY28740EE/28 , WAY28740ES/ 32, WAY28740ES/33, WAY28740ES/38, WAY28740GR/23, WAY28740GR/28, WAY28740GR/33, WAY28740GR/38, WAY28740GR/80IT, WAY28740GR/80IT, WAY28740GR/80IT, WAY28740GR/801 AY28740IT/14, WAY28740IT/20, WAY28740IT /23, WAY28740OE/01, WAY28740OE/14, WAY28740OE/20, WAY28740OE/23, WAY28740OE/28, WAY28740OE/33, WAY28741/20, WAY28741/2814, WAY28741/2814, WAY28741/28141/28241,7 8741 CH/33, WAY28741CH/ 38, WAY28741OE/ 28, WAY28741OE/33, WAY28741OE/39, WAY28741OE/43, WAY28742/23, WAY28742/39, WAY28742/43, WAY28742CH/2801CH, WAY28742CH/4301CH, WAY28742CH/4301CH, 28742OE/03, WAY2 8743/01 , WAY28743/03, WAY28743/09, WAY28749IT/23, WAY28749IT/28, WAY28749IT/33, WAY28749IT/34, WAY28749IT/38, WAY2874D/88749IT/28, WAY28749IT/33, WAY28749IT/34, WAY28749IT/38, WAY2874D/28, WAY24D/84D/874D/WAY, WAY28749IT/28, WAY28749IT/38 /43, WAY2874S/3 9, WAY2874S/43, WAY2874W/ 01, WAY2874W/14, WAY2874XEE/01, WAY2874XEE/14, WAY2874XES/32, WAY2874XES/38, WAY28760TR/076, WAY2874XEE/14, WAY2874XES/32, WAY2874XES/38, WAY28760TR/076, WAY27208 1TR/20, WAY28761TR/23, WAY28762TR/ 28, WAY28762TR/33, WAY28762TR/38, WAY28770NL/23, WAY28770NL/28, WAY28771FG/23, WAY28771FG/28, WAY28771NL/39, WAY2907/20AY, WAY28771/23 AY28790EU/02, WAY28790 EU/14 , WAY28790EU/20, WAY28790EU/ 23, WAY28790EU/28, WAY28790EU/33, WAY28790EU/39, WAY28790GB/28, WAY28790GB/30, WAY28790GB/79G, WAY28700GB/78CG,WAY28790GB/79G,WAY28790GB/79G , WAY28791/15, WAY28791/20, WAY 28791/23, WAY28791/28, WAY28791GB/03, WAY28791IR/03, WAY28791IR/09, WAY28792/28, WAY28792/34, WAY28792/38, WAY2897E/25WAY, WAY2897E/25WAY, WAY2897E/25WAY , WAY287W1/20, WAY287W1/ 3 W4/03, WAY287W4CH/01 , WAY287W 4CH/03, WAY287W4CH/09, WAY287X0/01, WAY287X0/14, WAY287X0/15, WAY287X0/20, WAY287X0/23, WAY287X0/28X0, WAY287X/7TR, WAY287X0/7 /32, WAY287X1TR/33, WAY287X2TR/38 , WAY287X2TR/43, WAY287X3TR/ 03, WAY28840IT/01, WAY28840IT/02, WAY28840IT/20, WAY28840IT/23, WAY28840IT/23, WAY28840IT/01, WAY28849II/28014,WAY28849II/2801,WAY 28849IT/28, WAY28849IT/33, WAY28849IT/ 37, WAY28849IT/40, WAY28862IR/03, WAY28862IR/09, WAY28862TR/01, WAY28862TR/03, WAY28862TR/09, WAY28890GR/02, WAY28890GR/02, WAY28890GRAY/289GRAY/2890, WAY28890/WAY28890, WAY28890/03 WAY28891GR/37, WAY28892GR/03,WAY28892GR/09, WAY32540/01, WAY32540AU/02, WAY32540AU/14, WAY32540AU/20, WAY32540AU/23, WAY32540AU/28, WAY32540AU/355, WAY32540AU/354, WAY32540AU/255, WAY3200AY/354,WAY/WAY32540AU/23, WAY32540AU/28 40NL/20, WAY32540NL/23, WAY32541 / 15, WAY32541/20, WAY32541/23, WAY32541FG/23, WAY32541FG/28, WAY32541FG/35, WAY32541FG/37, WAY32541NL/23, WAY32541/NLAY/WAY32541, WAY32541, WAY32541, WAY32541/35 36, WAY 32541NL/39, WAY32542/ 29 591/20, WAY32591/23, WAY32591NL/ 23, WAY32591NL/28, WAY32591NL/36, WAY32592/28, WAY32592/35, WAY32592/36, WAY3272MOE/03, WAY32740/01, WAY34740/040CH2407CH, WAY3407CH, WAY3470CH, WAY3407CH, WAY3470CH, WAY3407CH, WAY32592/36 CH/15, WAY32 740CH/20, WAY32740CH /23, WAY32740FG/01, WAY32740FG/02, WAY32740FG/14, WAY32740FG/20, WAY32740FG/23, WAY32740FG/28, WAY32740PL/01, WAY32740PL/040, WAY32740FG/20, WAY32740FG/23 0PL/23, WAY32 740PL/28, WAY32741/ 23 2CH/03, WAY3274 2OE/03 , WAY32750SN/23, WAY32780FF/23, WAY32780FF/28, WAY32790/01, WAY32790/02, WAY32790/14, WAY32790AU/03, WAY32790FF/02, WAY32790GC/02, WAY32790GC/02, WAY32790GC/02, WAY32790/02, WAY32790/02, WAY32790/02, WAY32790/14 32790GC/23, WAY32790 GC/28, WAY32790SN/14, WAY32790SN/ 20, WAY32791/15, WAY32791/20, WAY32791/23, WAY32791GC/28, WAY32791SN/28, WAY32791SN/279, WAY32791SN/279, WAY3232AY/379, WAY3232AY/279, WAY3232AY/279, WAY32791/23 /38, WAY32793/01, WAY32793 / 03, WAY32793/09, WAY3279MOE/28, WAY3279MOE/39, WAY3279MOE/43, WAY32840/01, WAY32840/02, WAY32840/14, WAY32840AU/02, WAY32840AU/02,WAY/02,WAY,WAY32840AU/02,WAY 840AU/35, WAY32840 AU/39 , WAY32840CH/01, WAY32840CH/ 02, WAY32840CH/14, WAY32840CH/15, WAY32840CH/20, WAY32840CH/23, WAY32840CH/28, WAY32840CH/14, WAY32840NL/200NL, WAY32840NL/200NL, WAY34840NL/200NL, WAY32840CH/20 AY32840NL/23, WAY32841/15, WAY32841 /20, WAY32841/23, WAY32841/28, WAY32841CH/28, WAY32841CH/37, WAY32841IR/03, WAY32841IR/09, WAY32841NL/23, WAY32841WAYNL/3284, WAY32841WAYNL/3284, WAY32841/32841, WAYNL/3284,WAY 32841NL/43, WAY328 42/ 28, WAY32842/34, WAY32842/ 35, WAY32842/37, WAY32842CH/01, WAY32842CH/03, WAY32843/01, WAY32843/03, WAY32862ME/2803, WAY32862ME/2962, WAY32862ME/2962, WAY 70/43, WAY32880TI/14, WAY328 80TI/20, WAY32880TI/23, WAY32880TI/29, WAY32880TI/35, WAY32880TI/39, WAY328890W/03, WAY32890/01, WAY32890/01, WAY32890/03202, WAY32890/03202, WAY 90EU/01, WAY32890EU/14, WAY3289 0EU/20, WAY32890EU/23, WAY32890EU/ 28, WAY32890EU/35, WAY32890EU/39, WAY32890FF/02, WAY32890FF/14, WAY32890FF/20, WAY32890EU/39, WAY32890FF/02, WAY32890FF/14, WAY32890FF/20, WAY32890,WAY32890,WAY32890,WAY32890,WAY32890FF/02 C/02, WAY32890GC/14, WAY32890GC/ 20, WAY32890GC/23, WAY32890GC/28, WAY32890SN/02, WAY32890SN/14, WAY32890SN/20, WAY32890SN/23, WAY32890SN/28, WAY32890,32890SN/20, WAY32890SN/28, WAY32890,WAY32890,WAY32890,WAY32890,WAY32890,WAY32890SN/23 WAY32891/23, WAY32891/28, WAY32891EU /01, WAY32891EU/03, WAY32891EU/ 09, WAY32891FF/23, WAY32891FF/28, WAY32891FF/35, WAY32891FF/37, WAY32891GC/3289, WAY32891GC/3289, WAY/32891, WAY32891FF/35 AY32891NL/09, WAY32892/28, WAY32892/ 34, WAY 32892/35, WAY32892/37, WAY32892FG/03, WAY32893/01, WAY32893/03, WAY32893/09, WAY32899SN/01, WAY32899WAYSN/029,/79WAYH2840/03, WAYH2840CH/03, WAYH2840CH/09, WAYH2890/03, WAYH2890/09, WAYH2892FG/09, WAYH8740/03, WAYH8849IT/03, WAYH9WD0X, WAYH9WD0X, WAYH9WD9G,4 W/01, WDG24460 1W/02, WDG244601W / 03, WDG244681W/01, WDG244681W/02, WDG244681W/03, WLK202C01W/01, WLK202C01W/02, WLK202C01W/03, WLK20461UKA/201W, WLK20461UKA/201W/201W , WLK242 601W/02, WLK242601W/03, WLK242681W/ 01; 44600W /31, WLM244600W/32, WLM244670W/20, WLM244670W/ 30, WLM244670W/31, WLM244670W/32, WLM244680W/20, WLM244680W/30, WLM244680W/31, WLM244680W/32, WNAT/3203, WNAT/3203, W714680W/20 21IT/01, WVG3042 1IT/02, WVG30430/01, WVG30441EU /01, WVG30441EU/02, WVG30441NL/01, WVG30441NL/02, WVG30441SN/01, WVG30441SN/02, WVG30442/01, WVG30442SN/004, WVG30442SN/004, WVG30441SN/004, WVG30441SN/004, WVG30441SN/004, WVG30442SN/004, WVG30441SN/001, WVG30441SN/02 30460IN/01, WVG304 60IN/02, WVG30460IR/ 01, WVG30460ME/ 01, WVG30460TR/01, WVG30460TR/02, WVG30461FF/01, WVG30461FF/02, WVG30461GB/01, WVG30461GB/01, WVG30461GB/01, WSG30461GB/046, WSGVG/01 G30490/01, W VH28420SN/01, WVH28420SN/02 ‏ 4601W/01, WVH2 84601W/02, WVH284601W/03, WVH28461FF/ 01, WVH28461FF/02, WVH284681W/01, WVH284681W/02, WVH284681W/03, WVH28470EP/01, WVH2847XEPH/01, WVH2847XEPH/05, WV300/05, WV30/05, WV30/05 541CH/02 , WVH30542EU/01, WVH30542EU/02, WVH30547EP/ 02 1 W/03, WVH3057XEP/01, WVH30590/01, WVH30590/02WVH284681W/02, WVH284681W/03, WVH28470EP/01, WVH2847XEP/01, WVH30540/01, WVH30540/02, WVH30541CH/01, WVH3045, WVH30540/01, WVH30540/01 2EU/02 547EP/01, WVH305601W/01, WVH305601W/ 02 ‏ 1 0/02WVH284681W/02, WVH284681W/03, WVH28470EP/01, WVH2847XEP/01, WVH30540/01, WVH30540/02, WVH30541CH/01, WVH3045, WVH30540/01, WVH30540/01 2EU/02 547EP/01, WVH305601W/01, WVH305601W/ 02 ‏ 1 0/02

סימנס   WD14H442OE/01; WD15H541OE/01 , WD15H541OE/02, WD15H542EU/ 02 OE/18, WM12K240OE/20, WM12K268BY/01, WM12K268BY /05, WM12K268BY/07, WM12K268BY/09, WM12K268BY/10, WM12K268BY/11, WM12K268BY/16, WM12K268BY/17, WM12K268BY/18, WM12K268BY/18, WM12K268BY/16. 12N140OE/01, WM12N140OE/ 03, WM12N160BY/ 01, WM12N160BY/03, WM12N260BY/01, WM12N260BY/03, WM12N290OE/01, WM12N290OE/03. 2Q461BY/01, WM12Q461BY/11, WM12Q461BY/13, WM12Q461BY/15, WM12Q461PL/01, WM12Q461PL/15, WM12T440OE/01, WM12T440OE/03, WM12T440OE/07, WM12T440OE/11, 0WM1204, 0WM1204, 0WM1204, PL1204, 0WM1204 40PL/03, WM12T440PL/ 07, WM12T440PL/11, WM12T440PL /13, WM12T460BY/01, WM12T460BY/03, WM12T460BY/07, WM12T460BY/11, WM12T460BY/13, WM12T460PL/03 WM12T460PL/11, 6WM02T1, 6WM020PL/11, 6WM1201, 6WM1201/6 T660PL/11, WM12T660PL/13, WM12W440OE/01, WM12W440OE/09, WM12W690PL/01, WM12W790PL/01, WM12W790PL/09, WM12Y540PL/01, WM12Y540PL/14, WM12Y 540PL/20, 0WM12Y05Y, 0WM12OE/12Y5 590OE/14, WM12Y590OE/20, WM12Y590OE/23, WM12Y590OE /28, WM12Y591OE/28, WM12Y591OE/33, WM12Y591OE/39, WM12Y890PL/28, WM12Y890PL/37, WM12Y890PL/39. 4K220/01, WM14K220/02, WM14K220/05 , WM14K220/07, WM14K220/09, WM14K220/11, WM14K220/16, WM14K220/17, WM14K220/18, WM 14K220/20, WM14K220/1, WM14K220/1, WM14K220/9 4K290/05, WM14K290/07, WM14K290/09, WM14N020/01, WM14N020/03, WM14N060/01, WM14N060/03, WM14N090/01, WM14N090/03, WM14N0A0/40, WM00, WM01, WM01, WMG4 N0G0/03, WM14N0X0/01, WM14N0X0 /03, WM14N120/01, WM14N120/03, WM14N240BY/01, WM14N240BY/03, WM14N270EX/01, WM14N270EX/03, WM14N290/03 0OE/402N, 0WM14N270EX/01, WM14N290/03 WM14N2A0/03, WM14N2B1/01, WM14N2B1/03, WM14N2E1/01, WM14N2E1/03, WM14N2G0/01, WM14N2G0/03, WM14N2M0/01, WM14N2M0/03, WM14N2MI0/401, WM10/01, WM1 4N2V0/03, WM14N2W0/01, WM14N2W0 /03, WM14Q441BY/01, WM14Q441BY/11, WM14Q441BY/13, WM14Q441BY/14, WM14Q441BY/15, WM14Q441OE/11, WM14 Q441OE/4Q14, 4WMPL141OE/4Q1, 4WM01/14 4Q461BY/01, WM14Q461BY/11, WM14Q461BY/ 13, WM14Q461BY/15, WM14T320/01, WM14T360BY/01, WM14T360BY/03, WM14T360BY/07, WM14T360BY/11, WM14T3 60BY/4T13, 4WM01/43, 7WM0 13, 7WM0 13. 0OE/01, WM14T440OE/03, WM14T440OE/07 , WM14T440OE/11, WM14T440OE/13, WM14T490/01, WM14T4B1/01, WM14T4E0/01, WM14T4G0/01, WM14T540OE/01, WM14T640WM14T640/09, WM14T640/11, WM14T640/13, WM14T640BY/01, WM14T640BY/11, WM14T640BY/13, WM14T690OE/01, WM14T640BY/6WM0T14T640BY/11 13, WM14U640 /01, WM14U640/02, WM14U640EU/ 01. 0EU/07, WM14W540OE/01, WM14W540OE/09, WM14W550/01, WM14W550/07, WM14W550/09, WM14W590/01, WM14W590/4W1,W14W590/05,W1 4W5A1/09, WM14W5G1/01, WM14W640/01, WM1 4W640/09, WM14W690/ 01. 0/01, WM14Y540/14, WM14Y540/20, WM14Y540/23, WM14Y540PL/04, WM14Y540PL/01, WM14Y540/14, WM14Y540/20, WM14Y540/23, WM14Y540PL/01, WM14Y540/01, WM14Y/4Y 542/28, WM14Y542/33, WM14Y542 /34, WM14Y542/36, WM14Y590/01, WM14Y590/14, WM14Y590/20, WM14Y590/ 23, WM14Y590/28, WM14Y590OE/01, WM14Y590,50Y, WM14Y509,59Y OE/23, WM14Y590OE/28, WM14Y590OE/33 , WM14Y591OE/28, WM14Y591OE/39, WM14Y591OE/39 14Y592/28, WM14Y592/33, WM14Y592/34, WM14Y592/36, WM14Y740/40Y, WM14Y740/40Y, 4WM14Y740/40Y, WM14Y740/40Y , WM14Y741/15, WM14Y741/20, WM14Y741/ 22 /33, WM14Y790EU/39, WM14Y790OE/01, WM14Y790OE/14, WM14Y790OE/20, WM14Y790OE/23, WM14Y790OE/28, WM14Y 790OE/33, WM14Y791/15. /28, WM14Y791EU/38, WM14Y791OE/28, WM14Y791OE /33, WM14Y791OE/39, WM14Y791OE/43, WM14Y792/28, WM14Y792/33, WM14Y 792/38, WM14Y792OE/03, WM14Y793/01, WM14Y792/7W1, WM14Y,7W1, WM14Y,7W1 /20, WM14Y7W2/23, WM14Y7W2/ 28, WM14Y7W3/28, WM14Y7W3/33, WM14Y7W3/38, WM14Y7W4/01, WM14Y7W4/03, WM16 W4C1/01, WM16W4C1/ 07, WM16W5/401, WM09/4010, WM09/4010, WM09/401 , WM16W540/09, WM16W540OE/01 , WM16W540OE/09, WM16W541/01, WM16W590/01, WM16W590/07, WM16W640EU /01, WM16W640EU/07, WM16W640EU/09, WM16W764,WWM16W76,0 /01, WM16Y540/01, WM16Y540/14, WM16Y540 /20, WM16Y540/23, WM16Y540/28, WM16Y542/28, WM16Y542/36, WM16Y590/01, WM16Y590/ 14, WM16Y590/20, WM16Y542/909, WM16Y590, WM16Y590/14, WM16Y590/20 , WM16Y592/35, WM16Y592/36 , WM16Y740/01, WM16Y740/02, WM16Y740/14, WM16Y740PL/01, WM16Y740PL/ 14, WM16Y741/15, WM16Y741/20, WM16Y740PL/01, WM16Y740PL/ 14, WM16Y741/15, WM16Y741/20, WM16Y747, WM16Y741, WM16Y741/12Y, 42Y741, 7200 14, 2000 , WM16Y741PL/14, WM16Y741PL/20, WM16Y741PL /23, WM16Y741PL/28, WM16Y742/28, WM16Y742/35, WM16Y742/38, WM16Y743/01, WM16Y743/ 03. 791/20, WM16Y791/62Y,WM16Y791/62Y,WM16Y791/62Y,1 WM16Y791EU/03, WM16Y791OE/28 , WM16Y791OE/35, WM16Y791OE/39, WM16Y791OE/43, WM16Y792/28, WM16Y792/35. /01, WM16Y840/02, WM16Y840/14, WM16Y841 /15,WM16Y841/20, WM16Y841/23, WM16Y841/28, WM16Y841/37, WM16Y841/43, WM16Y842/28, WM16Y842/35, WM16Y842/64, WM16Y842/642/37, WM16Y842/37, WM16Y842/37, WM16Y842/37 Y843/09, WM16 Y870/40, WM16Y890 / 01, WM16Y890/02, WM16Y890/14, WM16Y890EU/01, WM16Y890EU/14, WM16Y890EU/20, WM16Y890EU/23, WM16Y890EU/28, WM0160EU/28, WM016Y/9 6Y890OE/14, WM16Y890OE/20, WM16Y890OE/ 23, WM16Y890OE/28, WM16Y891/15, WM16Y891/20, WM16Y891/23, WM16Y891/28. 1OE /35, WM16Y891OE/39, WM16Y891OE/ 43. YH840/03, WM6YH890/03, WM6YH890/09, WMN16T3471/01, WMN16T3471/09

קונסטרוקטה CWF10K20IL/01, CWF10K20IL/07, CWF10K20IL/09, CWF10K20IL/11, CWF10K20IL/16, CWF10K20IL/17, CWF10K20IL/10K, CW20IL/10K, CW20IL/10K, CW20IL/10K, CWF10K20IL/16 0Q40FIL/01, CWF10K20IL/01 10Q40IL/11, CWF10Q40IL/ 12 14K20/01, CWF14K20/05 14K20/07, CWF14K20 /09 , CWF14K21/01, CWF14K21/16, CWF14K21/17, CWF14K21/18, CWF14K21/20, CWF14K21/21, CWF14K2A/01, CWF14K21/10, CWF14K21/A, CWF14K2A/A , CWF14K2A/16 WF14K2A/17, CWF14K2A /18, CWF14K2A/20, CWF14K2A/21, CWF14T40/01, CWF14W40/01, CWF14W40/09, CWF14W42IL/01, CWF14W42IL/09W, CWF14W42IL/09W, CWF14W42IL/09W, CWF14W40/09W

 

שאלות נפוצות

ניתן לאתר את החלק המתאים על ידי שימוש בשורת החיפוש שלנו והקלדת מספר הדגם של המכשיר או מספר החלק. ניתן גם לעיין לפי קטגוריה או מותג. אם אינך בטוח, צוות שירות הלקוחות שלנו זמין לעזור לך בזיהוי החלק הנכון.

כדי לבצע הזמנה, יש להוסיף את החלקים הרצויים לעגלת הקניות ולהתקדם לעמוד התשלום. ניתן ליצור חשבון כדי להקל על תהליך התשלום בעתיד, או לבצע תשלום כאורח. עקוב אחר ההנחיות להשלמת הרכישה.

אנו מקבלים מגוון אמצעי תשלום, כולל כרטיסי אשראי, BIT, Apple Pay, Google Pay ואפשרויות תשלום מקוונות מאובטחות אחרות. כל העסקאות מעובדות בצורה מאובטחת.
אנו מציעים משלוח לכל רחבי ישראל בעלות של 39 ש”ח משלוחים המיועדים להפצה לבתי אב באזורים רגילים ימסרו תוך 1-7 ימי עסקים. אנו משתמשים בחברת השליחויות HFD מהמובילות בארץ באמינות ובשירות. זמני המשלוח משתנים בהתאם למיקום. משלוחים המיועדים להפצה באזורים כגון אילת, ישוביי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן יכולים להתעכב מעבר ל 7 ימי עסקים. לקבלת מידע נוסף על זמני המשלוח והעלויות, אנא עיין בדף המשלוחים שלנו באתר.
כן, אנו מציעים חלקים מקוריים או תואמים המסופקים ישירות מהיצרנים או המפיצים המורשים שלהם. אנו מבטיחים שכל החלקים עומדים בסטנדרטים האיכות הגבוהים ביותר כדי להבטיח התאמה ועמידות.
לאחר ביצוע הזמנה, תקבל מייל אישור עם מספר מעקב לאחר שההזמנה שלך נשלחה. כשההזמנה בדרך אליך תקבל SMS עם מספר למעקב מחברת השליוחויות שלנו, באמצעות מספר מעקב זה תוכל לבדוק את מצב המשלוח שלך באתר חברת המשלוחים.

אנו מקבלים החזרות תוך 14 ימים מרגע קבלת המוצר, בתנאי שהחלקים במצבם המקורי ובאריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש. אנא פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו כדי להתחיל בתהליך ההחזרה ולקבל אישור החזרה. החזרים כספיים מעובדים לאחר קבלת ובדיקת הפריטים המוחזרים.
החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או 100 ש”ח הנמוך מבינהם. החזרת הפריטים באמצעות שירות איסוף מהבית. עלות בקשת ההחזרה היא 39 ש”ח שיופחתו מסכום ההחזר הכספי. בסוף תהליך הזיכוי תקבלו אישור במייל \ טלפון.

אם קיבלת מוצר פגום או לא נכון, אנא פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו מיד. אנו נסייע בהחלפת המוצר או החזר כספי, בהתאם למצב.

ניתן ליצור קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו דרך טופס יצירת הקשר באתר או בטלפון למספר 055-508-1038 . הצוות שלנו זמין לעזור לך בשעות העבודה.
קטגוריות , , , , תגיות , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

מוצרים נבחרים

לקוחות ממליצים

עגלת קניות
מנעול דלת למכונות כביסה ממותגי בוש-סימנס-קונסטרוקטהמנעול דלת למכונות כביסה ממותגי בוש-סימנס-קונסטרוקטה דגמי WAW
195.90
פתח צ'אט
💬 צריך עזרה?
במידה ויש לך שאלות נוספות על: מנעול דלת למכונות כביסה ממותגי בוש-סימנס-קונסטרוקטה דגמי WAW, במחיר ₪195.90.
התחל שיחה עם נציג.
דילוג לתוכן